Ψηφιακά αρχεία παρουσιάσεων στο συνέδριο: Cultural Neighbourhoods and Co-productions in SouthEast Europe and Beyond 4th Conference on Contemporary Greek Film Cultures 27-28/8/2020

https://contemporarygreekfilmcultures4.blogspot.com/2020/09/in-case-oyu-miss-yhe-conference-or-you.html?fbclid=IwAR0O-FOfkdGysCVAeS944ftzZjy5rai1SOGqBcP9xVln85DhVxySu-Ft35o