Καλωσόρισμα – Σημείωμα της Διευθύντριας

Το Εργαστήριο Culture-Borders-Gender/LAB  (ΦΕΚ Ίδρυσης 2415 τ.Β 4/8/2016)  είναι ένας τόπος και ένας τρόπος συνάντησης εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας  (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, φοιτήτριες και φοιτητές), μονάδα ενός Τμήματος Σπουδών περιοχής (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Παράλληλα είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα σε νέες/ους και ώριμες/ους ερευνήτριες/τές που υπηρετούν στα πεδία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, των Σπουδών του Πολιτισμού, των Σπουδών του Φύλου και των Συνόρων. Τέλος, είναι μια ακαδημαϊκή συλλογικότητα που συνομιλεί με την ευρύτερη κοινωνία, εντός και εκτός πόλης, συνόρων αλλά και της ευρύτερης περιοχής των «μακρινών μας γειτόνων».

Καθηγήτρια Φωτεινή ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ