4ο σεμινάριο του Δ’ Κύκλου Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ (2023-2024)

ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ
Κριτικοί διάλογοι, επιστημολογικές προκλήσεις,
εμπειρίες πεδίου, δημιουργικά κείμενα

Performance οίκαδε (Αλέξανδρος Πλωμαρίτης)
[Επιλογή: Δρ. Χριστίνα Γραμματικοπούλου]

Ο κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ, από την έναρξή του, την άνοιξη του 2021, επιδιώκει να συμβάλει σε μία κριτική και διεπιστημονική συζήτηση για τη θεωρία και πρακτική της εθνογραφίας, την επιστημολογία της έρευνας, τη σημασία της ενσώματης εμπειρίας, αλλά και τους τρόπους διάχυσης της παραγόμενης ανθρωπολογικής γνώσης στο ακαδημαϊκό και μη-ακαδημαϊκό κοινό. Είναι ζητούμενο η ανθρωπολογική μελέτη, ως ερευνητική πρακτική και ως πολιτική γραφής να εμπεριέχει την κριτική αποτίμηση, την ενσυναίσθηση, τον αναστοχασμό και την αυτοαναφορικότητα, και να αναδεικνύει τη σημασία της πολυτροπικής ανάλυσης του τοπικού για την κατανόηση του γενικού.
Διοργάνωση και συντονισμός :
Φωτεινή Τσιμπιρίδου – Ιωάννης Μάνος – Ελένη Σιδέρη

Ο 4ος κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2023 με τον τίτλο “Επανεξετάζοντας τα σύνορα και τα όρια: Ανθρωπολογικές οπτικές και δημόσιες παρεμβάσεις“, με αφετηρία τη μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων, διερευνά τα φαινόμενα και τις διεργασίες που καταγράφονται στις συνοριακές περιοχές εθνικών κρατών καθώς και τις πολλαπλές επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν στους μεθοριακούς πληθυσμούς.
Η μελέτη των συνόρων και των ορίων, παρότι, συχνά εμπεριέχει την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του ‘εντός και του ‘εκτός, ή του “Εαυτού” και του “Άλλου”, αναζητά, στην πραγματικότητα, πολλαπλά, ταυτόχρονα, παράλληλα και επάλληλα όρια στο πλαίσιο πολυεπίπεδων, συνυπαρχουσών αλλά όχι πάντα συνδεόμενων διαδικασιών. Η κοινωνική πραγματικότητα των συνοριακών περιοχών διαμορφώνεται υπό την επίδραση των ιστορικών συνθηκών, υπόκειται σε κοινωνικοπολιτικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς και χαρακτηρίζεται από θεσμικά οργανωμένες ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας. Η πολύπλοκη (ανα)διαμόρφωσή τους εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ κινητικότητας, περίκλεισης, επικοινωνίας, συνύπαρξης, ανταλλαγής, ομοιότητας, διαφορετικότητας, διαχωρισμού, αποκλεισμού, διαίρεσης, σύνδεσης και αποσύνδεσης. 
Η ανθρωπολογική μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων συστηματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, βασιζόμενη, αρχικά, σε δύο υποδείγματα: τη μελέτη των συνόρων μεταξύ ΗΠΑ-Μεξικού και των συνόρων μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. Στις μέρες μας, η ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων και των πολιτισμικών διαδικασιών σε συνοριακές περιοχές αποδίδεται με τον όρο “σπουδές συνόρων”, ο οποίος περιγράφει έναν εξειδικευμένο πολυ-επιστημονικό πεδίο. 
Η σύγχρονη ανθρωπολογική μελέτη του συνόρου έχει διευρύνει την αναλυτική και εννοιολογική ισχύ των εννοιών του συνόρου και του ορίου μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις και εννοιολογικά πλαίσια, όπως οι διασταυρούμενες τοποθεσίες (crosslocations), και οι μέθοδοι και οι επιστημολογίες της απο-αποικιοποίησης. Παράλληλα, καταγράφονται νέα ερμηνευτικά εργαλεία για τη μελέτη της πολιτικής, της διασυνοριακής κινητικότητας, της υλικότητας, της διεθνικότητας, των τοπολογιών και των γενεαλογιών της μεταναστευτικής και προσφυγικής εμπειρίας, της οικονομίας των συνόρων, και των πολιτικών που εφαρμόζουν τα έθνη κράτη αναφορικά με τη χωρική και πολιτισμική ποικιλομορφία, τα ζητήματα των μειονοτήτων και την επιτελεστική κουλτούρα.
Ο 4ος κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ εξετάζει κριτικά τις θεωρητικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές πολυπλοκότητες που περιβάλλουν την εθνογραφική μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων και τις από τα πάνω διχοτομήσεις. Επιπλέον, συζητά τη δυνατότητα της ανθρωπολογίας ως επιστημονικού λόγου, να αναδείξει τις από τα κάτω φωνές που επικαλύπτονται ή παραμελούνται από τα μεγάλα αφηγήματα και να συμβάλει σε έναν συμπεριληπτικό διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, που αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας. 

————————————————————————–

Πλατφόρμα Σεμιναρίων ZOOM: Link  https://zoom.us/j/8364531775?pwd=OVg3YVZlbmVCYWs3S0JYcEFGYlV1QT09
Meeting ID: 836 453 1775     Passcode: KB2JKa

Παρουσίαση 1ου Ειδικού Tεύχους του περιοδικού EIRINI : «Αρσενικό, Θηλυκό, Άλλο: σώματα, πεδίο, γραφή»

Η επιστημονική ομάδα του Περιοδικού EIRINI/ Mελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλo και το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου (ΒΣΑΣ-ΠΑΜΑΚ) σας καλούν σε κοινή εκδήλωση παρουσίασης  του  1ου Ειδικού τεύχους: Αρσενικό, Θηλυκό, Άλλο: σώματα, πεδίο, γραφή.

Παρουσιάζουμε τις μελέτες που βασίζονται στην εθνογραφική έρευνα και τις μεθόδους της, προσεγγίζοντας το έμφυλο σώμα ως πεδίο συγκρούσεων και άσκησης ηγεμονικών και αποικιακών πρακτικών, με στόχο τον αναστοχασμό και την κριτική πάνω στις κλασικές κατηγορίες άνδρας/γυναίκα.  Σχολιάζουμε τους τρόπους με τους οποίους τα έμφυλα υποκείμενα βιώνουν, επιτελούν και αφηγούνται την καθημερινή εμπειρία, ενώ διαπραγματεύονται σχέσεις εξουσίας και πολλαπλές ηγεμονίες. Αναστοχαζόμαστε πάνω στον κριτικό διάλογο μεταξύ Σπουδών Φύλου και Δημόσιας Ανθρωπολογίας.

Μοιραζόμαστε και γιορτάζουμε την πορεία και την εμπειρία μας με το κοινό στο φιλόξενο χώρο του Πικάπ Κάτω (Ολύμπου 57, κέντρο Θεσσαλονίκης), το Σάββατο 16/12/2023 στις 7μμ.

5ο Διεθνές Σεμινάριο Υποψ. Διδακτόρων 

23-24 Φεβρουαρίου, 2024
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Στον σύγχρονο παγκοσμιοτοπικό κόσμο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα διασυνδεδεμένος και διασπασμένος, η μελέτη των ανθρώπινων κοινωνιών και πολιτισμών απαιτεί μια σύνθετη και πολυπρισματική μεθοδολογική προσέγγιση. Το 5ο Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων, που οργανώνει το Εργαστήριο για την Μελέτη του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, στις 23-24 Φεβρουαρίου συζητά αυτές τις προκλήσεις της έρευνας και διερευνά πολλαπλές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην αποκρυπτογράφηση της πολύπλοκης και πολυεπίπεδης κοινωνικής πραγματικότητας. Θεωρούμε ότι η μελέτη της συνθετότητας της ανθρώπινης εμπειρίας υποστηρίζεται αποτελεσματικά με την εφαρμογή πολυτροπικών μεθοδολογιών, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο αναλυτικών, ερευνητικών και διαδραστικών τεχνικών.
Ταυτόχρονα το σεμινάριο επιδιώκει να διερευνήσει τη δυναμική σχέση μεταξύ των παραδοσιακών εθνογραφικών μεθόδων και των αναδυόμενων προκλήσεων και ευκαιριών που θέτει η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη. Μας απασχολούν οι τρόποι με του οποίους αυτά τα καινοτόμα εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν όχι μόνο την ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων αλλά να αναδιαμορφώσουν και την ίδια την εθνογραφική πρακτική και την παραγωγή της ανθρωπολογικής γνώσης. Στόχος είναι να συζητήσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τους/τις εθνογράφους και τους/τις ερευνητές/τριες της κοινωνικής έρευνας από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τα εργαλεία και τις οπτικές που απαιτούνται για την παραγωγική αξιοποίησή τους.
Η πρόσκληση για συμμετοχή απευθύνεται σε νέους/ες ερευνητές/τριες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και αφορά μελέτες περιπτώσεων που εστιάζουν ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, στα παρακάτω θεματικά πεδία αλλά και σε πιθανούς συνδυασμούς τους:

 • Πολιτισμικές πρακτικές, τελετουργίες, σύμβολα, θεσμοί, λόγοι 
 • Σύνορα και συνοριακές περιοχές, ταυτότητες και ετερότητες, διασυνοριακή κινητικότητα
 • Μειονοτικές, μεταναστευτικές και προσφυγικές εμπειρίες
 • Κοινωνικό φύλο, έμφυλες σχέσεις, σώμα
 • Λογοτεχνία, τέχνες, γλώσσα και μετάφραση
 • Υλικός πολιτισμός, χώρος, αρχιτεκτονική, μνημεία 
 • Ψηφιακές τεχνολογίες, ψηφιακός και οπτικοακουστικός πολιτισμός

———————————————————–

 • Οι περιλήψεις θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 250 λέξεις.
 • Συμπεριλάβετε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 150 λέξεις), την ακαδημαϊκή/ερευνητική σας ιδιότητα, το αντικείμενο της έρευνάς σας και τα στοιχεία επικοινωνίας.
 • Προθεσμία υποβολής: Μέχρι 10 Ιανουαρίου 2024
 • Αποστολή περιλήψεων: cbg-lab@uom.edu.gr
 • Ημερομηνία ενημέρωσης για τη συμμετοχή: 20 Ιανουαρίου 2024
 • Για περισσότερες πληροφορίες:  Άννα Μουμτζόγλου,anna@uom.edu.gr
 • Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με δια ζώσης παρουσία
 • Οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών/τριών θα μεταδοθούν διαδικτυακά και θα είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας ZOOM.
 • Διαδικτυακές παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν δεκτές σε ειδικές περιπτώσεις
 • Διάρκεια παρουσίασης: Μέχρι 15’
 • Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά
 • Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος)
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής: Θα χορηγηθεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες

Επιλεγμένες εργασίες θα ληφθούν υπόψη για δημοσίευση σε ειδική ενότητα των ακαδημαϊκών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης του Εργαστηρίου για τη Μελέτη του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου:

 • Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Διευθύνουσα), Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Αλέκα Ιωαννίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Σταυρούλα Μαυρογένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Ελένη Γαβρά, Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Τσιπριάν – Λουκρέτσιους Σούτσιου, Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Δρ. Χριστίνα Γραμματικοπούλου, Επιστημονική συνεργάτης, Εργαστήριο για τη Μελέτη του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου
 • Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Διευθύνουσα)
 • Ιωάννης Μάνος
 • Ελένη Σιδέρη
 • Χριστίνα Γραμματικοπούλου
 • Άννα Μουμτζόγλου, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό  (ΕΤΕΠ), Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Πηνελόπη Πάκα, Διοικητική υπάλληλος του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

3o σεμινάριο του Δ’ Κύκλου Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ (2023-2024)

ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ
Κριτικοί διάλογοι, επιστημολογικές προκλήσεις,
εμπειρίες πεδίου, δημιουργικά κείμενα

Performance οίκαδε (Αλέξανδρος Πλωμαρίτης)
[Επιλογή: Δρ. Χριστίνα Γραμματικοπούλου]

Ο κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ, από την έναρξή του, την άνοιξη του 2021, επιδιώκει να συμβάλει σε μία κριτική και διεπιστημονική συζήτηση για τη θεωρία και πρακτική της εθνογραφίας, την επιστημολογία της έρευνας, τη σημασία της ενσώματης εμπειρίας, αλλά και τους τρόπους διάχυσης της παραγόμενης ανθρωπολογικής γνώσης στο ακαδημαϊκό και μη-ακαδημαϊκό κοινό. Είναι ζητούμενο η ανθρωπολογική μελέτη, ως ερευνητική πρακτική και ως πολιτική γραφής να εμπεριέχει την κριτική αποτίμηση, την ενσυναίσθηση, τον αναστοχασμό και την αυτοαναφορικότητα, και να αναδεικνύει τη σημασία της πολυτροπικής ανάλυσης του τοπικού για την κατανόηση του γενικού.

Διοργάνωση και συντονισμός :
Φωτεινή Τσιμπιρίδου – Ιωάννης Μάνος – Ελένη Σιδέρη

Ο 4ος κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2023 με τον τίτλο “Επανεξετάζοντας τα σύνορα και τα όρια: Ανθρωπολογικές οπτικές και δημόσιες παρεμβάσεις“, με αφετηρία τη μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων, διερευνά τα φαινόμενα και τις διεργασίες που καταγράφονται στις συνοριακές περιοχές εθνικών κρατών καθώς και τις πολλαπλές επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν στους μεθοριακούς πληθυσμούς.
Η μελέτη των συνόρων και των ορίων, παρότι, συχνά εμπεριέχει την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του ‘εντός και του ‘εκτός, ή του “Εαυτού” και του “Άλλου”, αναζητά, στην πραγματικότητα, πολλαπλά, ταυτόχρονα, παράλληλα και επάλληλα όρια στο πλαίσιο πολυεπίπεδων, συνυπαρχουσών αλλά όχι πάντα συνδεόμενων διαδικασιών. Η κοινωνική πραγματικότητα των συνοριακών περιοχών διαμορφώνεται υπό την επίδραση των ιστορικών συνθηκών, υπόκειται σε κοινωνικοπολιτικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς και χαρακτηρίζεται από θεσμικά οργανωμένες ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας. Η πολύπλοκη (ανα)διαμόρφωσή τους εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ κινητικότητας, περίκλεισης, επικοινωνίας, συνύπαρξης, ανταλλαγής, ομοιότητας, διαφορετικότητας, διαχωρισμού, αποκλεισμού, διαίρεσης, σύνδεσης και αποσύνδεσης. 
Η ανθρωπολογική μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων συστηματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, βασιζόμενη, αρχικά, σε δύο υποδείγματα: τη μελέτη των συνόρων μεταξύ ΗΠΑ-Μεξικού και των συνόρων μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. Στις μέρες μας, η ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων και των πολιτισμικών διαδικασιών σε συνοριακές περιοχές αποδίδεται με τον όρο “σπουδές συνόρων”, ο οποίος περιγράφει έναν εξειδικευμένο πολυ-επιστημονικό πεδίο. 
Η σύγχρονη ανθρωπολογική μελέτη του συνόρου έχει διευρύνει την αναλυτική και εννοιολογική ισχύ των εννοιών του συνόρου και του ορίου μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις και εννοιολογικά πλαίσια, όπως οι διασταυρούμενες τοποθεσίες (crosslocations), και οι μέθοδοι και οι επιστημολογίες της απο-αποικιοποίησης. Παράλληλα, καταγράφονται νέα ερμηνευτικά εργαλεία για τη μελέτη της πολιτικής, της διασυνοριακής κινητικότητας, της υλικότητας, της διεθνικότητας, των τοπολογιών και των γενεαλογιών της μεταναστευτικής και προσφυγικής εμπειρίας, της οικονομίας των συνόρων, και των πολιτικών που εφαρμόζουν τα έθνη κράτη αναφορικά με τη χωρική και πολιτισμική ποικιλομορφία, τα ζητήματα των μειονοτήτων και την επιτελεστική κουλτούρα.
Ο 4ος κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ εξετάζει κριτικά τις θεωρητικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές πολυπλοκότητες που περιβάλλουν την εθνογραφική μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων και τις από τα πάνω διχοτομήσεις. Επιπλέον, συζητά τη δυνατότητα της ανθρωπολογίας ως επιστημονικού λόγου, να αναδείξει τις από τα κάτω φωνές που επικαλύπτονται ή παραμελούνται από τα μεγάλα αφηγήματα και να συμβάλει σε έναν συμπεριληπτικό διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, που αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας. 

Μόνο όσοι/ες συμμετέχοντες/ουσες, επιθυμούν να λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης κάνουν εγγραφή στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/JBJ8KUSJjg1sBW2c9

————————————————————————–

Όσα είπαμε παλιά ισχύουν

(Ένα ταξίδι στα Βοδενά του Μάρκου Μέσκου) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο του Κύκλου
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΚΕΙΜΕΝΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ-ΔΡΑΣΕΙΣ» 
προβάλλουμε και συζητάμε για την ταινία της Πηγής Δημητρακοπούλου 

Όσα είπαμε παλιά ισχύουν

(Ένα ταξίδι στα Βοδενά του Μάρκου Μέσκου) 

την Τετάρτη 29/11/2023, ώρα 18.00-20.00, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ 

Προσκαλούμε τ@ φοιτητ@ μας και το κοινό της πόλης μας σε δωρεάν προβολή της ταινίας «Όσα είπαμε παλιά ισχύουν» για τον ποιητή Μάρκο Μέσκο και το έργο του, με την πεποίθηση ότι ο ποιητικός λόγος σε συνδυασμό με την κινηματογραφική ματιά μπορεί να ανοίξει ορίζοντες γνώσης και ευαισθησίας σε μια εποχή που αυτές χρειάζονται πάνω από καθετί άλλο. Ο Μάρκος Μέσκος (1935-2017) αποτυπώνει στα ποιήματά του όλη τη συνταρακτική εμπειρία μιας ζωής στην εμφυλιακή και μετεμφυλιακή Ελλάδα, όλη την πίκρα του διωγμού της μητρικής του γλώσσας, όλη την αγάπη για το τοπίο και τους ανθρώπους της γενέθλιας γης του, της δυτικής Μακεδονίας. 

Η ταινία, το χρονικό του προσκυνήματος ενός φίλου του στο μνήμα του, πλαισιωμένη από την υπέροχη μουσική του συντοπίτη και φίλου του Μάρκου, Κώστα Θεοδώρου (Dine Doneff), μας οδηγεί μέσα από το ταξίδι του πρωταγωνιστή, στη γνωριμία με την ποίηση του Μάρκου Μέσκου, αλλά και στον προβληματισμό για τη λογοκριμένη, απαγορευμένη μητρική του γλώσσα. Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

 Διοργάνωση: καθ. τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, μουσικός Κώστας Θεοδώρου (Dine Doneff) «Όσα είπαμε παλιά ισχύουν» (διάρκεια: 53’ –  παραγωγή  2013) Σενάριο: Θάνος Λαμπρόπουλος, σκηνοθεσία: Πηγή Δημητρακοπούλοου, Μουσική: Dine Doneff.

2o σεμινάριο του Δ’ Κύκλου Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ (2023-2024)

ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ
Κριτικοί διάλογοι, επιστημολογικές προκλήσεις,
εμπειρίες πεδίου, δημιουργικά κείμενα

«Επανεξετάζοντας σύνορα και όρια:  Ανθρωπολογικές οπτικές και δημόσιες παρεμβάσεις»

Performance οίκαδε (Αλέξανδρος Πλωμαρίτης)
[Επιλογή: Δρ. Χριστίνα Γραμματικοπούλου]

Ο κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ, από την έναρξή του, την άνοιξη του 2021, επιδιώκει να συμβάλει σε μία κριτική και διεπιστημονική συζήτηση για τη θεωρία και πρακτική της εθνογραφίας, την επιστημολογία της έρευνας, τη σημασία της ενσώματης εμπειρίας, αλλά και τους τρόπους διάχυσης της παραγόμενης ανθρωπολογικής γνώσης στο ακαδημαϊκό και μη-ακαδημαϊκό κοινό. Είναι ζητούμενο η ανθρωπολογική μελέτη, ως ερευνητική πρακτική και ως πολιτική γραφής να εμπεριέχει την κριτική αποτίμηση, την ενσυναίσθηση, τον αναστοχασμό και την αυτοαναφορικότητα, και να αναδεικνύει τη σημασία της πολυτροπικής ανάλυσης του τοπικού για την κατανόηση του γενικού.
Διοργάνωση και συντονισμός :
Φωτεινή Τσιμπιρίδου – Ιωάννης Μάνος – Ελένη Σιδέρη

«Επανεξετάζοντας σύνορα και όρια:  Ανθρωπολογικές οπτικές και δημόσιες παρεμβάσεις»

Ο 4ος κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2023 με τον τίτλο “Επανεξετάζοντας τα σύνορα και τα όρια: Ανθρωπολογικές οπτικές και δημόσιες παρεμβάσεις“, με αφετηρία τη μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων, διερευνά τα φαινόμενα και τις διεργασίες που καταγράφονται στις συνοριακές περιοχές εθνικών κρατών καθώς και τις πολλαπλές επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν στους μεθοριακούς πληθυσμούς.
Η μελέτη των συνόρων και των ορίων, παρότι, συχνά εμπεριέχει την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του ‘εντός και του ‘εκτός, ή του “Εαυτού” και του “Άλλου”, αναζητά, στην πραγματικότητα, πολλαπλά, ταυτόχρονα, παράλληλα και επάλληλα όρια στο πλαίσιο πολυεπίπεδων, συνυπαρχουσών αλλά όχι πάντα συνδεόμενων διαδικασιών. Η κοινωνική πραγματικότητα των συνοριακών περιοχών διαμορφώνεται υπό την επίδραση των ιστορικών συνθηκών, υπόκειται σε κοινωνικοπολιτικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς και χαρακτηρίζεται από θεσμικά οργανωμένες ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας. Η πολύπλοκη (ανα)διαμόρφωσή τους εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ κινητικότητας, περίκλεισης, επικοινωνίας, συνύπαρξης, ανταλλαγής, ομοιότητας, διαφορετικότητας, διαχωρισμού, αποκλεισμού, διαίρεσης, σύνδεσης και αποσύνδεσης. 
Η ανθρωπολογική μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων συστηματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, βασιζόμενη, αρχικά, σε δύο υποδείγματα: τη μελέτη των συνόρων μεταξύ ΗΠΑ-Μεξικού και των συνόρων μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. Στις μέρες μας, η ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων και των πολιτισμικών διαδικασιών σε συνοριακές περιοχές αποδίδεται με τον όρο “σπουδές συνόρων”, ο οποίος περιγράφει έναν εξειδικευμένο πολυ-επιστημονικό πεδίο. 
Η σύγχρονη ανθρωπολογική μελέτη του συνόρου έχει διευρύνει την αναλυτική και εννοιολογική ισχύ των εννοιών του συνόρου και του ορίου μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις και εννοιολογικά πλαίσια, όπως οι διασταυρούμενες τοποθεσίες (crosslocations), και οι μέθοδοι και οι επιστημολογίες της απο-αποικιοποίησης. Παράλληλα, καταγράφονται νέα ερμηνευτικά εργαλεία για τη μελέτη της πολιτικής, της διασυνοριακής κινητικότητας, της υλικότητας, της διεθνικότητας, των τοπολογιών και των γενεαλογιών της μεταναστευτικής και προσφυγικής εμπειρίας, της οικονομίας των συνόρων, και των πολιτικών που εφαρμόζουν τα έθνη κράτη αναφορικά με τη χωρική και πολιτισμική ποικιλομορφία, τα ζητήματα των μειονοτήτων και την επιτελεστική κουλτούρα.
Ο 4ος κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ εξετάζει κριτικά τις θεωρητικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές πολυπλοκότητες που περιβάλλουν την εθνογραφική μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων και τις από τα πάνω διχοτομήσεις. Επιπλέον, συζητά τη δυνατότητα της ανθρωπολογίας ως επιστημονικού λόγου, να αναδείξει τις από τα κάτω φωνές που επικαλύπτονται ή παραμελούνται από τα μεγάλα αφηγήματα και να συμβάλει σε έναν συμπεριληπτικό διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, που αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας. 

13 Νοεμβρίου 2023

“Animal Crosslocations: more than human encounters with European border regimes”

Sarah Green 
Professor of Social and Cultural Anthropology, University of Helsinki, Finland

13/11/2023

Sarah Green: Animal Crosslocations: more than human encounters with European border regimes
In March 2021, a giant container ship got stuck in the Suez Canal, blocking traffic for six days. Twenty ships that could not pass were transporting livestock. Live animal transport has quadrupled over the last fifty years, with the EU becoming the global leader in that trade: more than two billion animals are transported across borders annually. International airports and sea ports have veterinary services and quarantine facilities.

While all that is going on, wild boar numbers have massively increased across the European region, and they wander across borders at will, triggering suspicions that the people on the other side of the border are somehow causing the problem. Elsewhere, the barbed wire and fences that were put up in parts of the European hinterlands in 2015 in efforts to discourage human migrants were ensnaring many wild animals that normally crossed these regions to do whatever they needed to do.

Then there are the many and various visitor animals, often called invasive species, such as lion fish in the Mediterranean, parakeets in Madrid and Canada geese just about everywhere: they are also border crossers, who sometimes attract the deadly phrase, “invasive species.” And finally, there are trillions of microbes, some of them pathogens (SARS, MERS, Ebola, Dengue, SARS-CoV2, etc), that accompany many animals, including the humans, across these borderlands and across bodily borders; they sometimes cause serious consternation for people. This presentation will take an overview of the encounters between more than human entities human borders as a means to think otherwise about the implications of current border transformations.

 Sarah Green is professor of Social and Cultural Anthropology at the University of Helsinki. She is a specialist on the anthropology of space, place, borders and location. Her regional focus has been Europe, the Mediterranean, the Balkans, Greece and the UK. In recent years, she led an ERC Advanced Grant project called Crosslocations, which experimented with what ethnography would look like if ‘the field’ was understood as a place of overlapping connections with, and separations from, other places: a dynamic and relational understanding of location, one with many crosscutting borders, rather than as a fixed place with fixed borders. Her own part of this project involved studying the way that nonhuman entities encounter human borders: livestock, wild animals and microbes. This talk is based on that research.

Μόνο όσοι/ες συμμετέχοντες/ουσες, επιθυμούν να λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης κάνουν εγγραφή στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/4d1Q6qceTbT9RfRM9

H φόρμα εγγραφής θα δέχεται απαντήσεις μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του εκάστοτε σεμιναρίου.

Τα σεμινάρια διεξάγονται ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00-18:00

——————————————————————————————————————

Πλατφόρμα Σεμιναρίων: ZOOM Link  https://zoom.us/j/8364531775?pwd=OVg3YVZlbmVCYWs3S0JYcEFGYlV1QT09
Meeting ID: 836 453 1775     Passcode: KB2JKa

Δ’ Κύκλος Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ (2023-2024)

Λέσχη Εθνογραφίας-CBG/LAB
Λέσχη Μελέτης των Συνόρων, του Πολιτισμού και της Διαφορετικότητας-CBG/LAB

ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ
Κριτικοί διάλογοι, επιστημολογικές προκλήσεις, εμπειρίες πεδίου, δημιουργικά κείμενα

Ο κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ, από την έναρξή του, την άνοιξη του 2021, επιδιώκει να συμβάλει σε μία κριτική και διεπιστημονική συζήτηση για τη θεωρία και πρακτική της εθνογραφίας, την επιστημολογία της έρευνας, τη σημασία της ενσώματης εμπειρίας, αλλά και τους τρόπους διάχυσης της παραγόμενης ανθρωπολογικής γνώσης στο ακαδημαϊκό και μη-ακαδημαϊκό κοινό. Είναι ζητούμενο η ανθρωπολογική μελέτη, ως ερευνητική πρακτική και ως πολιτική γραφής να εμπεριέχει την κριτική αποτίμηση, την ενσυναίσθηση, τον αναστοχασμό και την αυτοαναφορικότητα, και να αναδεικνύει τη σημασία της πολυτροπικής ανάλυσης του τοπικού για την κατανόηση του γενικού.

Διοργάνωση και συντονισμός: Φωτεινή Τσιμπιρίδου – Ιωάννης Μάνος – Ελένη Σιδέρη

Δ’ Κύκλος Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Επανεξετάζοντας σύνορα και όρια:
Ανθρωπολογικές οπτικές και δημόσιες παρεμβάσεις

Οκτώβριος 2023 – Απρίλιος 2024

Performance οίκαδε (Αλέξανδρος Πλωμαρίτης)
[Επιλογή: Δρ. Χριστίνα Γραμματικοπούλου]

Ο 4ος κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2023 με τον τίτλο “Επανεξετάζοντας τα σύνορα και τα όρια: Ανθρωπολογικές οπτικές και δημόσιες παρεμβάσεις“, με αφετηρία τη μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων, διερευνά τα φαινόμενα και τις διεργασίες που καταγράφονται στις συνοριακές περιοχές εθνικών κρατών καθώς και τις πολλαπλές επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν στους μεθοριακούς πληθυσμούς.
Η μελέτη των συνόρων και των ορίων, παρότι, συχνά εμπεριέχει την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του ‘εντός και του ‘εκτός, ή του “Εαυτού” και του “Άλλου”, αναζητά, στην πραγματικότητα, πολλαπλά, ταυτόχρονα, παράλληλα και επάλληλα όρια στο πλαίσιο πολυεπίπεδων, συνυπαρχουσών αλλά όχι πάντα συνδεόμενων διαδικασιών. Η κοινωνική πραγματικότητα των συνοριακών περιοχών διαμορφώνεται υπό την επίδραση των ιστορικών συνθηκών, υπόκειται σε κοινωνικοπολιτικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς και χαρακτηρίζεται από θεσμικά οργανωμένες ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας. Η πολύπλοκη (ανα)διαμόρφωσή τους εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ κινητικότητας, περίκλεισης, επικοινωνίας, συνύπαρξης, ανταλλαγής, ομοιότητας, διαφορετικότητας, διαχωρισμού, αποκλεισμού, διαίρεσης, σύνδεσης και αποσύνδεσης.
Η ανθρωπολογική μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων συστηματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, βασιζόμενη, αρχικά, σε δύο υποδείγματα: τη μελέτη των συνόρων μεταξύ ΗΠΑ-Μεξικού και των συνόρων μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. Στις μέρες μας, η ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων και των πολιτισμικών διαδικασιών σε συνοριακές περιοχές αποδίδεται με τον όρο “σπουδές συνόρων”, ο οποίος περιγράφει έναν εξειδικευμένο πολυ-επιστημονικό πεδίο.
Η σύγχρονη ανθρωπολογική μελέτη του συνόρου έχει διευρύνει την αναλυτική και εννοιολογική ισχύ των εννοιών του συνόρου και του ορίου μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις και εννοιολογικά πλαίσια, όπως οι διασταυρούμενες τοποθεσίες (crosslocations), και οι μέθοδοι και οι επιστημολογίες της απο-αποικιοποίησης. Παράλληλα, καταγράφονται νέα ερμηνευτικά εργαλεία για τη μελέτη της πολιτικής, της διασυνοριακής κινητικότητας, της υλικότητας, της διεθνικότητας, των τοπολογιών και των γενεαλογιών της μεταναστευτικής και προσφυγικής εμπειρίας, της οικονομίας των συνόρων, και των πολιτικών που εφαρμόζουν τα έθνη κράτη αναφορικά με τη χωρική και πολιτισμική ποικιλομορφία, τα ζητήματα των μειονοτήτων και την επιτελεστική κουλτούρα.
Ο 4ος κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ εξετάζει κριτικά τις θεωρητικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές πολυπλοκότητες που περιβάλλουν την εθνογραφική μελέτη των γεωπολιτικών συνόρων και τις από τα πάνω διχοτομήσεις. Επιπλέον, συζητά τη δυνατότητα της ανθρωπολογίας ως επιστημονικού λόγου, να αναδείξει τις από τα κάτω φωνές που επικαλύπτονται ή παραμελούνται από τα μεγάλα αφηγήματα και να συμβάλει σε έναν συμπεριληπτικό διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, που αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας.

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες που θα κάνουν εγγραφή στην παρακάτω φόρμα, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/69hMA5zH6Ji6nGtF7
H φόρμα εγγραφής θα δέχεται απαντήσεις μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του εκάστοτε σεμιναρίου

Τα σεμινάρια διεξάγονται ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00-18:00

——————————————————————————-

Πλατφόρμα Σεμιναρίων: ZOOM

Link  https://zoom.us/j/8364531775?pwd=OVg3YVZlbmVCYWs3S0JYcEFGYlV1QT09
Meeting ID: 836 453 1775     Passcode: KB2JKa

«Επανεξετάζοντας σύνορα και όρια:
Ανθρωπολογικές οπτικές και δημόσιες παρεμβάσεις»

Πρόγραμμα
(Οκτώβριος 2023 – Απρίλιος 2024)

30 Οκτωβρίου 2023

“The Spirit of the Convention and the Letter of the Colony: Refugees defining States in a British Overseas Territory” 

Όλγα Δημητρίου
Professor in Political Anthropology, Durham Global Security Institute, 
School of Government and International Affairs, UK

13 Νοεμβρίου 2023

Animal Crosslocations: more than human encounters with European border regimes”

Sarah Green
Professor of Social and Cultural Anthropology, University of Helsinki, Finland

4 Δεκεμβρίου 2023

“Σύνορο, Παράδοξο και Εξουσία”

Γιάννης Παπαδάκης
Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

22 Ιανουαρίου 2024

“Θα ανακοινωθεί σύντομα”

Θεοδοσίου Σίσσυ
Αναπλ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Παν/μιο Ιωαννίνων

12 Φεβρουαρίου 2024

“Everyday Diplomacy and Crossing Boundaries: Case of Georgia”

Ketevan Gurchiani
Professor of Anthropology, Ilia State University, Tbilisi, Georgia

26 Φεβρουαρίου 2024

“Transgressing Realities: Desire and Borders in Southern Balkans”

Rozita Dimova
Social Anthropologist, professor, Prof. Dr. Rozita Dimova, Institute for Advanced Studies (iASK), Kőszeg Center for Interdisciplinary and Advanced Studies, University of Sts. Cyril and Methodius, Skopje

11 Μαρτίου 2024

“The Georgian-Russian Border: Perspectives from the Periphery”

Florian Muehlfried
professor for social anthropology at Ilia State University (Georgia)

1 Απριλίου 2024

“ΝΕΑ ΜΟΔΑ-НОВА МОДА-NEW FASHION: Υλικότητες, πολιτισμικές επιτελέσεις και συνοριακά καθεστώτα στη μεθόριο μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας”

Ιωάννης Μάνος
Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

15 Απριλίου 2024

“Από τα κάτω δραστηριοποίηση και έξοδος από την κυπριακή οριακότητα”

Παυσανίας Καραθανάσης
Διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Αναλυτικό πρόγραμμα (περιλήψεις και βιογραφικά)

30/10/2023

Όλγα Δημητρίου: The Spirit of the Convention and the Letter of the Colony: Refugees defining States in a British Overseas Territory
Whereas asylum policy is predicated on the assumption that states define refugees, this paper examines how refugees define states. Through the legal case of refugees stranded on a British military base in Cyprus since 1998, I show how refugees and the states that grant them or deny them protection become co-constitutive. The processes involved in judicial activism delineate the modalities through which sovereign governance and refugee agency operate. I argue that modalities of sovereignty (colonialism, exceptionalism, and diplomacy) interact with modalities of agency (protest, vulnerability, and endurance) to redefine issues of refugee protection, state sovereignty, and externalisation of migration management. The case shows the risks that denial of protection entails for states and not just refugees. Methodologically, I propose that a nuanced, ground-level understanding of the role of law in activism allows us a clearer view to these imbrications of sovereign governance and agency, and thus to the ambivalent and multivalent aspects of activism.  

Olga Demetriou joined the Durham Global Security Institute at the School in 2018 and has been its Programme Director since 2019. She has trained in social anthropology and has led projects on minority rights, gender, displacement, and refugeehood, for the last two decades. Her current interests focus on activism in refugee reception sites in the Mediterranean, specifically in Spain, Italy, Greece and Cyprus.She has authored two monographs, Capricious Borders: Minority, Population and Counter-Conduct between Greece and Turkey (Berghahn, 2013/2017) and Refugeehood and the Post Conflict Subject: Reconsidering Minor Losses (SUNY Press, 2018). She was previously affiliated with PRIO, the University of Cyprus, and Amnesty International, where she was the organisation’s researcher on Greece and Cyprus.

13/11/2023

Sarah Green: Animal Crosslocations: more than human encounters with European border regimes
In March 2021, a giant container ship got stuck in the Suez Canal, blocking traffic for six days. Twenty ships that could not pass were transporting livestock. Live animal transport has quadrupled over the last fifty years, with the EU becoming the global leader in that trade: more than two billion animals are transported across borders annually. International airports and sea ports have veterinary services and quarantine facilities.

While all that is going on, wild boar numbers have massively increased across the European region, and they wander across borders at will, triggering suspicions that the people on the other side of the border are somehow causing the problem. Elsewhere, the barbed wire and fences that were put up in parts of the European hinterlands in 2015 in efforts to discourage human migrants were ensnaring many wild animals that normally crossed these regions to do whatever they needed to do.

Then there are the many and various visitor animals, often called invasive species, such as lion fish in the Mediterranean, parakeets in Madrid and Canada geese just about everywhere: they are also border crossers, who sometimes attract the deadly phrase, “invasive species.” And finally, there are trillions of microbes, some of them pathogens (SARS, MERS, Ebola, Dengue, SARS-CoV2, etc), that accompany many animals, including the humans, across these borderlands and across bodily borders; they sometimes cause serious consternation for people. This presentation will take an overview of the encounters between more than human entities human borders as a means to think otherwise about the implications of current border transformations.

Sarah Green is professor of Social and Cultural Anthropology at the University of Helsinki. She is a specialist on the anthropology of space, place, borders and location. Her regional focus has been Europe, the Mediterranean, the Balkans, Greece and the UK. In recent years, she led an ERC Advanced Grant project called Crosslocations, which experimented with what ethnography would look like if ‘the field’ was understood as a place of overlapping connections with, and separations from, other places: a dynamic and relational understanding of location, one with many crosscutting borders, rather than as a fixed place with fixed borders. Her own part of this project involved studying the way that nonhuman entities encounter human borders: livestock, wild animals and microbes. This talk is based on that research.

4/12/2023

Γιάννης Παπαδάκης: Σύνορο, Παράδοξο και Εξουσία
Τα σύνορα είναι χώροι που ενσωματώνουν διαφορετικές δυνατότητες: διαίρεση και επαφή, σύγκρουση και συνεργασία, ασφάλεια και άγχος, δημιουργικότητα και καταπίεση, μεταξύ άλλων. Με λίγα λόγια, είναι οι κατεξοχήν χώροι του παράδοξου. Το παράδοξο είναι το κοινό εννοιολογικό χαρακτηριστικό των συνόρων αλλά ποιες συγκεκριμένες δυνατότητες ενσωματώνονται σε ένα σύνορο και τι τελικά επικρατεί ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων εξουσίας που ακολούθησαν απαιτεί διερεύνηση στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Η Κύπρος ως ένα μεθοριακό και διαιρεμένο νησί, εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός ΕΕ, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για ανάπτυξη αυτής της θεωρητικής τοποθέτησης.

Ο Γιάννης Παπαδάκης είναι Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει ασχοληθεί με θέματα εθνικισμού, κοινωνικής μνήμης, εθνοτικών συγκρούσεων, λαογραφίας, βιβλίων ιστορίας, και με το κυπριακό σινεμά. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Echoes from the Dead Zone: Across the Cyprus Divide (I.B.Tauris, 2005) το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και τούρκικα. Έχει συνεπιμεληθεί το Divided Cyprus: Modernity, History and an Island in Conflict (Indiana University Press, 2006) και το ειδικό αφιέρωμα για την Κύπρο του περιοδικού Postcolonial Studies (2006), μεταξύ άλλων. Οι πρόσφατες του έρευνες και δημοσιεύσεις επικεντρώθηκαν σε Ελληνοκύπριους και Έλληνες μετανάστες στη Δανία, και στη συγκριτική μελέτη αστικών νεκροταφείων σε Κύπρο, Δανία και Ιαπωνία.

22/1/2024 

Θεοδοσίου Σίσσυ:

12/2/2024

Ketevan Gurchiani:  Everyday Diplomacy and Crossing Boundaries: Case of Georgia
In her talk Ketevan Gurchiani analyzes the practices of boundary crossings that are shaped by everyday diplomacy. Based on an example from a village, she discusses how religion, the main dividing line between groups, becomes a site of boundary crossings. The research shows how everyday peace is constantly reaffirmed through the tradition of inviting Muslim godparents to baptize Christian children. These practices also find their continuation in urban milieus. The city provides religious and non-religious buffer zones where dividing lines are easily blurred. The talk explores tactics people employ in their everyday lives to allow for peaceful coexistence, but also imbalances this kind of everyday diplomacy entails.

Ketevan Gurchiani is a professor of anthropology at Ilia State University in Tbilisi, Georgia. She is particularly interested in the domesticated and non-domesticated nature of the city, materiality and religion, and informal practices of resistance. Ketevan Gurchiani is also involved in research projects that focus on diversity, migration, and peace practices. Her most recent publications include A Gallery of Ghosts: Death and Burial in Lands Marked by Trauma, Material Religion (with Catherine Wanner, Zuzanna Bogumił, Sergei Shtyrkov) and Die verborgene Macht der Bäume. Urbaner Widerstand in Tiflis. In:  Verdeckter Widerstand in demokratischen Gesellschaften in Frankfurter Beiträge zur Soziologie und Sozialphilosophie (2022)

26/2/2024 

Rozita Dimova: Transgressing Realities: Desire and Borders in Southern Balkans

In my presentation, I explore the productive role of borders in the Southern Balkans, specifically focusing on hotel-casinos and beauty consumption practices in the Greece-North Macedonia border region. Gamblers who frequent Macedonian casinos use gaming as a means to break free from rigid class constraints imposed by their rural backgrounds in Northern Greece. Financial privilege allows them special treatment, turning gambling into an escape that enables them to reinvent themselves within a new reality. For urban consumers from Thessaloniki, the border provides access to affordable beauty services in Gevgelija, which enables them to reclaim their femininity and middle-class status. This raises questions about how crossing the border influences gender and class perceptions, and intersects with other consumer elements like luxury, comfort, and status, all of which contribute to redefinition and transgression of their “old” selves.

Rozita Dimova, PhD (Stanford, 2004) is a Social Anthropologist with a distinguished record of achievements, including the prestigious Robert Texture Award for Outstanding Creativity in Anthropology. Rozita has held research positions at prominent institutions, including the Max Planck Institute for Social Anthropology in Halle (2003-2006), Free and Humboldt Universities in Berlin (2007-2015), and served as an Associate Professor in Southeast European Studies at Ghent University in Belgium (2013-2020). A Founding and Permanent Board Member at the Center for Advanced and Interdisciplinary Research at the University Sts. Cyril and Methodius in Skopje, North Macedonia, Rozita is currently also a Research Fellow at the Institute for Advanced Studies in Kőszeg, Hungary. Her research portfolio includes materiality, consumerism and aesthetics, ethno-nationalism, borders and migration studies. A prolific author, Rozita is the author of the monographs, Ethno-Baroque: Materiality, Aesthetics, and Conflict in Modern-day Macedonia (Berghahn, 2013) and Border Porosities: Movements of People, Objects, and Ideas in the Southern Balkans (Manchester University Press, 2021).

11/3/2024

Florian Muehlfried:  The Georgian-Russian Border: Perspectives from the PeripheryIn my presentation, I will trace the transformation of the border between Georgia and Russia from soft to hard based on the example of the Georgian highland region Tusheti. After the breakdown of the Soviet Union, the border region was managed flexibly and “from below”. This was followed by an internationalisation of border guarding and attempts to its spiritual fortification. These three phases of border guarding can be related to three different models of the state, and of being a citizen.

Florian Mühlfried is a Professor of Social Anthropology at Ilia State University. His publications include the monographs Mistrust: A Global Perspective (2019) and Being a State and States of Being in Highland Georgia (2014), the edited volume Mistrust: Ethnographic Approximwations (2018), as well as the co-edited volumes Sacred Places, Emerging Spaces: Religious Pluralism in the Post-Soviet Caucasus (2018) and Exploring the Edge of Empire: Soviet Era Anthropology in the Caucasus and Central Asia (2011).

1/4/2024

Ιωάννης Μάνος: ΝΕΑ ΜΟΔΑ-НОВА МОДА-NEW FASHION: Υλικότητες, πολιτισμικές επιτελέσεις και συνοριακά καθεστώτα στη μεθόριο μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας
Οι περιοχές Φλώρινας και Битола (Μπίτολα), στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, αποτελούν μεθοριακούς τόπους, στους οποίους εκτυλίσσονται ποικίλες και ταυτόχρονες οικονομικές, πολιτικές πολιτισμικές και κοινωνικές διεργασίες. Στο πλαίσιο αυτών των διεργασιών αναμετρώνται ηγεμονικοί λόγοι με διαφορετικές χρονικότητες, νοηματοδοτούνται ποικίλες πρακτικές και υλικότητες και κατασκευάζονται και βιώνονται πολλαπλές κοινότητες. Οι διαδικασίες αυτές εκτυλίσσονται σε πολλαπλά πεδία κοινωνικής δράσης και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή απλώς συνυπάρχουν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, χωρίς απαραίτητα να συνδέονται. Η ανακοίνωση αξιοποιεί το παράδειγμα του γεωγραφικού χώρου της Φλώρινας και της Битола για να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην πολιτισμική επιτέλεση και τα γεωπολιτικά σύνορα. 

Η μεθόριος αυτή προσεγγίζεται ως μια διασταυρούμενη/διατεμνόμενη τοποθεσία (crosslocations), στην οποία διαφορετικές ταξινομητικές λογικές και μορφές ασύμμετρης εξουσίας διαγκωνίζονται για να επιβάλλουν τα δικά τους νοήματα για τη σημασία και την αξία ενός τόπου. Οι δύο περιοχές διαχωρίζονται πολιτικά και οικονομικά από διαφορετικά συνοριακά καθεστώτα όπως αυτά μεταξύ εθνικών κρατών, συνόρων της Ε.Ε. και της ζώνης Schengen αλλά, παράλληλα, δια-συνδέονται γεωγραφικά, πολιτισμικά και ιστορικά. Η ανακοίνωση αξιοποιεί εθνογραφικό υλικό για να συζητήσει τους τρόπους με τους οποίους οι μεθοριακοί πληθυσμοί παράγουν δυναμικά και ενεργητικά εκδοχές της σχέσης των ανθρώπων με τον τόπο μέσα από πολιτισμικές επιτελέσεις που περιλαμβάνουν τη γλώσσα, το χορό, το τραγούδι και τη μουσική.

Ο Ιωάννης Μάνος (imanos@uom.edu.gr) είναι αναπληρωτής καθηγητής της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Βαλκανικού Χώρου στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Α.Π.Θ. και Κοινωνική Ανθρωπολογία στα πανεπιστήμια Αμβούργου της Γερμανίας και Sussex της Μεγ. Βρετανίας. Είναι κάτοχος διπλώματος στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας από το Graduate School in Social Sciences του πανεπιστημίου Sussex και έχει εργαστεί ως Full Time Visiting Research Fellow στο Sussex European Institute. Είναι Europe regional editor του περιοδικού Teaching Anthropology (Royal Anthropological Institute, Λονδίνο).  Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος του ακαδημαϊκού δικτύου για την Ανθρωπολογία και τα Βαλκάνια «Border Crossings», μέλος του Advisory Board και συν-επιμελητής των εκδοτικών του σειρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη ΝΑ Ευρώπη και συμπεριλαμβάνουν τα σύνορα και τις συνοριακές περιοχές, το χορό και τη μουσική ως επιτελεστικές μορφές του πολιτισμού, ζητήματα εθνικισμού και εθνοτισμού, πολιτικές του πολιτισμού και της διαφοράς, τη μετανάστευση, ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, εκπαιδευτικές δομές και διαδικασίες, τη διδακτική της ανθρωπολογίας και την επιστημολογία και μεθοδολογία της έρευνας. Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν άρθρα σε ελληνικούς και αγγλικούς συλλογικούς τόμους, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και συν-επιμέλειες συλλογικών τόμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

15/4/2024 

Παυσανίας Καραθανάσης: Από τα κάτω δραστηριοποίηση και έξοδος από την κυπριακή οριακότητα
Η παρουσίαση αντλεί από τη συνεχόμενη ερευνητική μου εμπειρία στη μοιρασμένη κυπριακή πρωτεύουσα, η οποία φιλοδοξεί να προσθέσει ένα κομμάτι στην κατανόηση του, κατά τ’ άλλα, πολύπλοκου Κυπριακού Προβλήματος. Εστιάζοντας στον κυπριακό διαχωρισμό, και στα όρια που αυτός δημιουργεί, εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους τα κοινωνικά υποκείμενα προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στους επίσημους περιορισμούς. Περιορισμοί κοινωνικοί, πολιτικοί και γεωγραφικοί, που, όμως, εκφράζονται και ως περιορισμοί στην ανάπτυξη της φαντασίας για ένα διαφορετικό αύριο. Ακολουθώντας σύγχρονες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της έννοιας της οριακότητας, η ανάλυση ξεκινά από της εντός των τειχών Λευκωσία, έναν ενδιάμεσο αστικό χώρο –δίπλα στην Πράσινη Γραμμή– και επιχειρεί να εντάξει τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται εκεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάλυσης της κυπριακής κοινωνίας μέσα στις συνθήκες που δημιούργησε η ελεγχόμενη επανασύνδεση των δύο πλευρών μετά το 2003. Εφορμώντας από μια χωρική ανάλυση πολιτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που τοποθετούνται στο γεωγραφικό και συμβολικό ενδιάμεσο, επιχειρείται η προσέγγιση της συνέχισης του κυπριακού διαχωρισμού ως διατήρηση μιας αβέβαιης και επισφαλούς ενδιάμεσης κατάστασης και προτείνεται η ερμηνεία αυτών των δραστηριοτήτων ως παραδείγματα προσπαθειών που έχουν στόχο την έξοδο από την παρατεταμένη κυπριακή οριακότητα· προσπάθειες, δηλαδή, με στόχο «τη ζωή στην Κύπρο χωρίς Κυπριακό Πρόβλημα», ακόμα και αν η επίσημη λύση του δεν έρθει ποτέ.

Ο Παυσανίας Καραθανάσης είναι διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανθρωπολογία του χώρου και των πόλεων, τον οπτικό πολιτισμό και την πολιτική ανθρωπολογία. Συγκεκριμένα αφορούν στους αστικούς πολιτισμούς και στους αμφισβητούμενους χώρους των πόλεων και των συνοριακών περιοχών. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με αστικές πρακτικές όπως την τέχνη του δρόμου, τη δημόσια τέχνη και τον ακτιβισμό, και έχει πραγματοποιήσει συμμετοχική παρατήρηση με πολιτικές και καλλιτεχνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, και στα συνοριοτοπία της Μυτιλήνης και της Λευκωσίας. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στη διοργάνωση και επιστημονική επιμέλεια πάνελ συζητήσεων σε συνέδρια και φεστιβάλ. Έχει συνεργαστεί ως μεταδιδάκτορας ερευνητής με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ως διδάσκοντας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως συντονιστής ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών δράσεων με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας-Ethnofest και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας-ΣΚΑΕ.Επιστημονικό Συνέδριο – ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ των τειχών, στις προσφυγικές γειτονιές της Θεσσαλονίκης 22- 23/9/2023

Το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και το πρόγραμμα 100memories (Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), σε συνεργασία με τον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ (ΥΠ.ΠΟ. – ΥΝΜΤΕΚΜ) συνδιοργανώνουν τον Σεπτέμβριο του 2023 διεθνές, υβριδικό και νομαδικό Συνέδριο (ΠΑ.ΜΑΚ-πόλη-Ισλαχανέ) με θέμα:

Εντός/εκτός των τειχών, στις Προσφυγικές γειτονιές της Θεσσαλονίκης (22-23/9/2023)

Η ‘γειτονιά’, ως υποσύνολο του αστικού χώρου, αποτέλεσε σημαντική κατηγορία κοινωνιολογικής ανάλυσης της μετανάστευσης και της προσφυγιάς ήδη από τις αρχέςτου 20ου αιώνα. Το 1925, κυκλοφόρησε το κλασικό πια έργο των Park and Burgess (The city. Chicago: University of ChicagoPress, 2019), ιδρυτών της Σχολής του Σικάγου, συνδέοντας τις μεταναστεύσεις αφρο-αμερικανών και ισπανόφωνων μεταναστών στις πόλεις του αμερικανικού Βορρά με τη δημιουργία των λεγόμενων ‘εθνοτικών γειτονιών’(ethnic neighbourhoods). Η αντίληψη αυτή ταυτίστηκε και με μια αντιμετώπιση της προσφυγικής γειτονιάς ως θύλακα αντίστασης σε πολιτικές αφομοίωσης και ενσωμάτωσης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι εθνοτικές γειτονιές ταυτίστηκαν με τα γκέτο. Με το τέλος της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, όταν η Ανθρωπολογία επιστρέφει σπίτι της, εν προκειμένω στο μεσογειακό περιβάλλον της Ευρώπης, και διστακτικά στην αρχή περιλαμβάνει τη μελέτη του αστικού χώρου, εστιάζει στις γειτονιές, αναδεικνύοντας, παρά το οξύμωρο των προθέσεων, τον τόπο ως σημαίνον κοινωνικοποίησης και συγκρότησης του έμφυλου εαυτού, της πολιτειότητας και της διαχείρισης της ατομικής και συλλογικής μνήμης. Αυτή η επί του πεδίου συμμετοχική παρατήρηση συνέβαλε μεθοδολογικά στην πολυεδρική και πολυδυναμική διάσταση της γειτονιάς για την παραγωγή γνώσης και πολιτικής. Στην Ελλάδα η προσφυγιά του 1922 επέτεινε τις εθνοτικές διαιρέσεις απόκλισης από το εθνικό πρότυπο, όχι μόνο για λόγους γλωσσικής ή θρησκευτικής διαφοράς, όπως συνέβη χαρακτηριστικά στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Εβραίων και προσφύγων, αλλά και για λόγους ταξικής και περιφερειακής συνθήκης. Μετά τη ‘Μικρασιατική καταστροφή’ του 1922 και την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών με βάση τη συνθήκη της Λωζάννης (1923), οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν διευρυμένα στην ύπαιθρο του βορειοελλαδικού χώρου, στην Αθήνα και τον Πειραιά αλλά και στο αστικό περιβάλλον εντός/εκτός των τειχών της Θεσσαλονίκης, επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Η πρώτη εθνογραφική έρευνα για τους «Κληρονόμους της Μικρασιατικής Καταστροφής», έγινε στην Κοκκινιά, μια ‘προσφυγική γειτονιά’ του Πειραιά από την ανθρωπολόγο Renée Hirschon κατά τη δεκαετία του 1970 (Κληρονόμοι της Μικρασιατικής καταστροφής: η κοινωνική ζωή των Μικρασιατών προσφύγων στον Πειραιά. MIET, Aθήνα, 2004). Στην Θεσσαλονίκη η σχέση μας με τους άλλους/ξένους/κατατρεγμένους έχει διαχρονικά περάσει μέσα από διαπροσωπικές μικρές ιστορίες, καθημερινά μικρά πράγματα, υλικότητες, τραύματα και απολαύσεις, αναμνήσεις και εμπειρίες που δεν ενδιέφεραν τα μεγάλα αφηγήματα της εθνικής μνήμης και δεν αποτυπώνονται στα εθνικά ιστορικά και αρχαιολογικά μουσεία της πόλης μας.
Το συνέδριο προσκαλεί ερευνητές και ερευνήτριες κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών που χρησιμοποιούν την έρευνα πεδίου, όσες και όσους εστιάζουν στη μελέτη επίσημων και άτυπων αρχείων, αλλά και όσες/όσους δημιουργικά (βλ. λογοτεχνικά, εικαστικά, κινηματογραφικά) έχουν εμπνευστεί από τις ζωές των ανθρώπων στις προσφυγικές γειτονιές, εντός/εκτός των τειχών της Θεσσαλονίκης, να παραβρεθούν στη συνάντηση.
Ακολουθώντας το δρόμο της εθνογραφίας και των πολιτισμικών σπουδών αναζητούμε στη Θεσσαλονίκη και πέρα από αυτήν τη σημασία της ‘τοπικότητας’ και της ‘γειτονιάς’ στο είδος της συμπεριληπτικής, ακόμη και συγκρουσιακής σχέσης των προσφύγων με τους άλλους κατοίκους και μεταξύ τους. Επιπρόσθετα επιδιώκουμε τη γνώση για την καθημερινότητα και τα μικρά πράγματα, εστιάζοντας στις μικρές προσωπικές ιστορίες, τη φαντασία και τη μυθοπλασία των δημιουργών. Αφηγήσεις που δημιουργούν ρωγμές και ανοίγματα όχι μόνο για μια νοσταλγική αποκατάσταση του προσφυγικού παρελθόντος, την οποία έχει συστηματικά αγνοήσει το εθνικό αφήγημα, αλλά για μια πιο ανακλαστική/αναστοχαστική θεώρηση του παρόντος, αυτή που χαρτογραφεί τα τραύματα και τη δυναμική της προσφυγικής συνθήκης στον παρόν (βλ. Svetlana Βoym,The Future ofNostalgia. New York: Basic Books, 2001).
Περιλαμβάνονται πάνελ, εργαστήρια, περίπατοι, ατελιέ αντι-ξεναγήσεων και συναντήσεις σε στέκια της πόλης, καθώς και μία στρογγυλή τράπεζα, σε διάλογο με τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2023 (ΕΗΠΚ 2023 – “Πολιτιστική Κληρονομιά και Παράδοση: Μαρτυρίες του χθες στο σήμερα”). Στο συνέδριο η Ομότιμη Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, RenéeHirschon, ως επίτιμη προσκεκλημένη, θα επιστρέψει στο εθνογραφικό της πεδίο για να αναδείξει τη σημασία της προσφυγικότητας στο παρόν, ως καθημερινή συγκρότηση της γυναικείας, έμφυλης εμπειρίας, αλλά και ως διαχείριση της μνήμης υλικά και λογοθετικά εντός/εκτός γειτονιάς, στην πόλη και την πολιτεία.

Τόπος και τρόπος διεξαγωγής
Το συνέδριο πρόκειται να υλοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στον Πολυχώρο Πολιτισμού “Ισλαχανέ”. Ο τρόπος διεξαγωγής του θα είναι υβριδικός.
Όσοι/ες παρακολουθήσουν το συνέδριο υβριδικά και μόνο αν χρειάζονται βεβαίωση παρακολούθησης είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα εγγραφής: https://docs.google.com/forms/d/1c1EheqOHtclVWTeOQkJhSNlwlqJy3zOZ3MSgE_iCMZg/edit
Όσοι/ες παρακολουθήσουν το συνέδριο δια ζώσης και μόνο αν χρειάζονται βεβαίωση παρακολούθησης είναι απαραίτητο να εγγραφούν πριν την έναρξη του συνεδρίου, έξω από την αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οργάνωση:
-Εργαστήριο/Πολιτισμός-Σύνορα-Κοινωνικό Φύλο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
-Ειδικός Αριθμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
-Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
-Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας(ΥΝΜΤΕΚΜ), Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) Πολυχώρος Πολιτισμού “Ισλαχανέ”
-Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2023

Επιστημονική Επιτροπή: R. Hirschon (Professor Emerita, University of Oxford), Ε. Βουτυρά (Ομότιμη Καθηγήτρια ΒΣΑΣ), Φ. Τσιμπιρίδου (Καθηγήτρια ΒΣΑΣ, Επιστημονικά Υπεύθυνη), Ι. Μάνος (Αναπλ. Καθηγητής ΒΣΑΣ), Ε. Σιδέρη (Επίκ. Καθηγήτρια ΒΣΑΣ), Ε. Κυραμαργιού (Ιστορικός & εντεταλμένη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), Ο. Λαφαζάνη (Δρ. Κοινωνικής Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Παν/μίου) , Α. Ιωαννίδου (Καθηγήτρια ΒΣΑΣ), Σ. Μαυρογένη (Καθηγήτρια ΒΣΑΣ), Μ. Τσαντσάνογλου ( Αν. γενική διευθύντρια του MOMus και καλλιτεχνική διευθύντρια του MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης) , Α. Κονδυλίδου (Αρχαιολόγος και Κοινωνική Ανθρωπολόγος), Χ. Χρυσανθόπουλος (Ε.Ε.Π. στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), Μ. Ζερμπούλης (Ερευνητής/Επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου CBG/Lab).

Οργανωτική Επιτροπή: Δ. Καταϊφτσής (Ερευνητής/ Επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου CBG/Lab) , Χρ. Γραμματικοπούλου (Ιστορικός της Τέχνης/ Επιστημονική συνεργάτιδα του εργαστηρίου CBG/Lab), Ε. Καπετανάκη (Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας/Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπ/σης), Ν. Μανώλας (Υποψ. Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΒΣΑΣ), Α. Μητροπάνου (Τελειόφοιτη Μετ/κού Προγρ. ΒΣΑΣ), Χρ. Γκρομπάλλι (Μετ/κή φοιτήτρια ΒΣΑΣ), Α. Μουμτζόγλου (ΕΤΕΠ ΒΣΑΣ), Π. Πάκα (Διοικητική υπάλληλος του εργαστηρίου CBG/Lab).

Ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://www.facebook.com/thessconf23/


Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis Management για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

NTERINSTITUTIONAL M.Sc. PROGRAMME 

M.Sc. IN HUMANITARIAN LOGISTICS AND CRISIS MANAGEMENT 

UNIVERSITY OF MACEDONIA – INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES 

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

ANNOUNCEMENT 

Admission of Graduate Students  

M.Sc. IN HUMANITARIAN LOGISTICS AND CRISIS MANAGEMENT 

The Programme of Studies Committee of the interinstitutional postgraduate programme of studies “M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis Management” between the Departments of Balkan, Slavic and Oriental Studies of the University of Macedonia and Science and Technology of the University Center of International Programmes of Studies of the International Hellenic University invites interested parties to apply for the interinstitutional postgraduate programme of studies “M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis Management” for the academic year 2023-2024. The courses of the programme are taught exclusively in English.  

1. The “M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis Management” combines humanitarian logistics with crisis management, providing high quality theoretical and technological knowledge, as well as analytical and technological tools, to cover the need for professionals in the above scientific fields of government agencies including civil protection, national and international organizations, military, police, coast guard, fire department, NGOs, local authorities, private sector companies, as well as academia. 

The M.Sc. programme provides interdisciplinary education that combines technological, theoretical and managerial knowledge, as well as technological and analytical tools in humanitarian logistics and crisis management. Graduates obtain the necessary knowledge and skills, in the scientific fields of humanitarian logistics, crisis management, emergency management and business continuity for a successful academic and professional career. 

2. The postgraduate studies for this M.Sc. programme lead to the acquisition of a Master’s Degree. During the first semester, all students are required to attend three mandatory core courses and a combination of two elective courses. During the second semester all students follow a further three mandatory courses and a combination of two elective courses. Finally, during the third semester, students can choose either to work exclusively to the Master’s dissertation or to work to the Master’s dissertation and attend the course Consulting Project. 

The duration of the full-time study programme in order to obtain the Master’s degree is three (3) academic semesters. For students who so wish, there is also the possibility, upon request, of attending the programme on a part–time basis. In this case, the duration of the Master’s degree will be six (6) academic semesters. In addition, it is possible to attend the programme combining distance learning with traditional face-to-face teaching. 

3. To meet entry requirements, candidates should be graduates from Greek Higher Education Institutions or equivalent institutions from abroad, as well as graduates of Greek Higher Military Education Institutions, Hellenic Police Officers’ School, Hellenic Coast Guard Officers’ School, Hellenic Fire Corps Officers’ School. 

Graduates of Departments of equivalent institutions from abroad are accepted as candidates, on the condition that their first degree is recognized by the Hellenic National Academic Recognition and Information Center (D.O.A.T.A.P.; https://www.doatap.gr/) in accordance with the current legislation. 

In addition, candidates are required to have English language knowledge documented with a relevant certificate, corresponding at least to the State Certificate of Language Learning Level B2 or other certificate proving good knowledge of English. Holders of an undergraduate or postgraduate degree at a Foreign University in English are exempt from this obligation. 

4. Tuition fees of 3,200€ are required. The amount is payable in four instalments. 

5. The selection of postgraduate students will be undertaken in accordance with the provisions of current legislation based on the relevance of the subject of the candidate’s first degree with respect to the subject area of the postgraduate programme, the grades received in first degree qualifications, the grades received on the thesis and undergraduate courses related to the “M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis Management”, the candidate’s certified proficiency in the English language, the candidate’s curriculum vitae and recommendation letters. Additional qualifications, such as job experience or additional languages and degrees, will be taken into consideration.  

Following an initial selection, interviews will be conducted by phone or Skype. 

6. Interested parties are invited to submit an application. Application deadline is the 12th of December 2023.  

A maximum of forty (40) students can be enrolled in the M.Sc. programme. 

Application documentation must include the following: 

 • A completed application form found at https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/hlcm#admissions
 • Copy of degrees (University degree, other postgraduate degree, etc.). Students that hold an undergraduate degree from a foreign (i.e. other than Greek) university which has not been recognized by the “Hellenic National Recognition and Information Center” (D.O.A.T.A.P. in Greek) will not be eligible to be awarded a postgraduate degree.  
 • Copy of the transcript of grades all years of undergraduate as well as any postgraduate studies.  
 • English language knowledge documented with a relevant certificate, corresponding at least to the State Certificate of Language Learning Level B2 or other certificate proving good knowledge of English. Holders of an undergraduate or postgraduate degree at a Foreign University in English are exempt from this obligation. 
 • At least two (2) recommendation letters. Letters must be signed by faculty members of the candidate’s university or by academics from other educational institutions that are familiar with the candidate’s academic background. In case of candidates with significant professional experience, they can also submit letters from people in their professional field. 
 • A detailed curriculum vitae. 
 • Any other information that, in the opinion of the candidates, would contribute to their more complete evaluation, such as certificates of participation in summer schools, conferences, student exchange programs, IKY scholarships. or other recognized institutions, prizes in competitions, presentations of papers in scientific conferences, proof of participation in research projects, scientific publications, certificates of professional experience, etc.  
 • A copy of ID or passport.  
 • A recent passport size photograph 

The necessary application documents are submitted via email to: infohlcm@ihu.edu.gr. Applicants are advised to include in the subject only the following: FULL NAME AND “APPLICATION 2023-2024”

The Master’s programme starts in February 2024

Further information is available on the Master’s programme website: https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/hlcm

Compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (EE 2016/679) 

Prospective students who submit an application and the supporting documents, give their consent to the processing of their personal data for the purpose of assessment of their candidacy in order to become accepted to the postgraduate programme. If a candidate is not selected, his/her details are deleted from the School’s archives within a period of 30 days. A candidate whose application is not successful is entitled to receive the documents submitted, otherwise the documents are destroyed within 30 days. 

Thessaloniki, 24 August 2023 

The M.Sc. Programme Director

Maria Drakaki 

Professor 

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

“Φταίει η κακιά η (χ)ώρα”: βιοπολιτικές, περιφράξεις, ανατροπές στη ζωή των νέων, πριν και μετά την οικονομική κρίση στη Ελλάδα

ΗΜΕΡΙΔΑ (5/4/23 2-5μμ)

Αφιερωμένη στη μνήμη της φοιτήτριας του ΒΣΑΣ Φραντζέσκας Μπέζα και όλων των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Αίθουσα Συνεδρίων, Ηλίας Κουσκουβέλης, 1ος όροφος

ZOOM Link  https://zoom.us/j/8364531775?pwd=OVg3YVZlbmVCYWs3S0JYcEFGYlV1QT09
Meeting ID: 836 453 1775     Passcode: KB2JKa

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  Εγνατίας 156

Πρόγραμμα

Χαιρετισμοί

«Εισαγωγικά Σχόλια», Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Πρόεδρος Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών-ΠΑ.ΜΑΚ

1ο Μέρος/Συντονισμός:  Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής (ΒΣΑΣ-ΠΑ.ΜΑΚ)

 «Οι ζωές μας μετράνε; Σκέψεις, προβληματισμοί και (αντι)ηγεμονικοί λόγοι για τη συγκυρία των νέων στην Ελλάδα»,  Σοφία Ρόζου, φοιτήτρια (ΒΣΑΣ-ΠΑ.ΜΑΚ)

«Η ασφάλεια ως δημόσιο αγαθό αλλά και ως εργαλείο ελέγχου», Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών – ΠΑ.ΜΑΚ

«Generation Z: Διαφορές γενεών και αινίγματα για την πολιτική», Μιχάλης Μπαρτσίδης, Δρ Φιλοσοφίας (Διδάσκων Παν. Δυτ. Μακεδονίας &  Ε.Α.Π)

2ο Μέρος/ Συντονισμός:  Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Καθηγήτρια (ΒΣΑΣ-ΠΑ.ΜΑΚ)

«Μακροχρόνια ύφεση, νέες τεχνολογίες και εργασία στη ζωή των νέων», Λευτέρης Τσουλφίδης, Καθηγητής (Τμ. Οικονομικών Επιστημών-ΠΑ.ΜΑΚ)

«Έλληνες της διασποράς: Για μια καινούργια αρχή στην κεντρική Ευρώπη», Αντώνης Ηλιάδης, Co-founder SuperGreeks & «Είναι η προσαρμογή μια γραμμική διαδικασία;» Ελένη Ειρήνη Σκαφιδά, MSc Social Worker, Interventionist, Basis Pedagoog  PROTEA PREVENTIE 

“Υπάρχει ορίζοντας μετά το Β.Σ.Α.Σ;” Ελένη Βασδόκα & Νίκος Μπακιρτζής (SEE in Action – seeinaction.org