Πρακτικά συνεδρίου «Πολιτισμικές Γειτονιές και Συμπαραγωγές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – 4ο Συνέδριο στο Σύγχρονο Ελληνικό Φιλμικό Πολιτισμό»

«Η μνήμη που ξεχνάμε να θυμόμαστε»

Eθνογραφική έρευνα η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του μαθήματος Εθνογραφία και πόλη, κινήματα και δημιουργικές οικονομίες, από την φοιτήτρια του Τμήματος ΒΣΑΣ Αντωνίου Ειρήνη.

https://ireneantoniou00.wixsite.com/mnimeia-kai-mnimi?fbclid=IwAR2Qfv9Gvk6jQTW13eGtvxpiXmJd7W2Kffm2ak0uqEGUtK2riqRVONRCJKA