CREABALK ΔΙΚΤΥΟ (2019)

Μνημόνιο συνεργασίας, CREABALK ΔΙΚΤΥΟ (2019), μεταξύ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου ( cbg-lab.uom.gr) TELEMME –Temps, Espaces, Langages, Europe méridionale Méditerranée, CNRS (https://telemme.mmsh.univ-aix.fr/), Πανεπιστήμιο Aix-Marseille και EVS – Environnement, Ville, Société, CNRS (https://www.msh-lse.fr/laboratoires/evs), Πανεπιστήμιο Lumière-Lyon2.

To CREABALK ΔΙΚΤΥΟ (2019) προσβλέπει στη δημιουργία ενός καινοτόμου πεδίου για έρευνα και δημιουργία, πειραματισμό, εκπαίδευση και διδασκαλία στις κοινωνικές επιστήμες ανάμεσα σε 3 ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς εταίρους (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο, Aix-Marseille και CNRS, Πανεπιστήμιο Lumière-Lyon2, και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης). Σκοπός του είναι η προώθηση συνεργασιών και δράσεων ακαδημαϊκού και δημιουργικού-καλλιτεχνικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.  Προτάσσεται η έννοια της ‘πόλης-εργαστήριο’ προκειμένου να προωθηθούν σχέσεις και καινοτόμες πρακτικές μεταξύ έρευνας, δημιουργίας, διδασκαλίας, κατάρτισης  και πολιτιστικής δραστηριότητας. https://cbg-lab.uom.gr/en/creabalk/   

CREABALK #2 Screenings (12/12/2019)

Urban Architecture and Urban Poetics (Sem. Hall 10, 15.00-1700):

Concrete Utopia- Documentary
Directed By:  Anna Ilin and Josefine Bingemer
Country Of Origin: Germany
Production: Germany
Production Year: 2015
Runtime: 18.16

SYNOPSIS
What defines a city’s identity? In 1963 Skopje was almost completely destroyed by an earthquake, many of its historical buildings were lost forever. Yet, with the help of the international and Yugoslavian community the city succeeded to re-emerge as a kind of modern utopia – modelled after the plan of the Japanese architect Kenzo Tange. Today the great architectural efforts of the 60s and 70s receive little appreciation, though once magnificent giants of concrete, by now many of them are crumbling and suffer from neglect. The situation in Skopje is specifically extreme, as in 2010 the government issued a plan to redesign the city in a kind of neo-renaissance style. In our film we are taking a long and patient look at the architecture of the post-earthquake era and ask people what it means to them.

Wasingtonia – Animation
Directed By: Konstantina Kotzamani
Production: Greece
Production Year: 2014
Runtime: 24
Trailer: https://vimeo.com/ondemand/washingtoniashortfilm/84207264

SYNOPSIS
Washingtonia starts when the giraffes heart can no longer be heard.
Washingtonia is an alternative name for Athens, a place where people, like animals, fall into summertime sadness because of the heat. Washingtonia is the only palm tree that its heart is not devoured by the red beetle. Because it’s heart is small and dry and no one likes small and dry heart.

To tell a ghost- Documentary
Directed By: Chris Piotrowicz, Stefan Ehrhardt
Country Of Origin: Bosnia and Herzegovina
Production: Bosnia and Herzegovina
Production Year: 2019
Runtime: 11:55
Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=iaesaiBybvM

SYNOPSIS
‘To Tell A Ghost’ is a short documentary film directed by Chris Piotrowicz and Stefan Ehrhardt and produced, written and scored by Mirza Ramic. The film tells the story of Mirza Ramic, the Bosnian-born, American-based musician and one half of the electronic music duo Arms and Sleepers. ‘To Tell A Ghost’ captures Mirza’s attempt to process personal loss and childhood memories while finding healing through music.

Belgrade is Blue like an Orange- Experimental
Directed By: Antonin Blanc
Country Of Origin: Serbia
Production: Serbia
Production Year: 2018
Runtime: 10:00
Trailer: https://vimeo.com/294759334

SYNOPSIS
A man is driving through Belgrade. There are reminiscences of the soviet past that he despises, and luckily the city will inspire a neo-liberal manifesto.

Urban Experiences, Crises and Experiments (Amphitheatre 12, 1800-2030):

Vietnam- Documentary
Directed By:Jovana Kovanovic
Country Of Origin:Serbia
Production: Serbia
Runtime:26 min

SYNOPSIS
A unique group of youngsters, born in the infamous 90’s in Serbia, have grown up united by certain rules on the streets of isolated Belgrade ghetto, symbolically called Vietnam. At the doorstep of adulthood their friendship is facing temptation, under the weight of new life challenges, needs and social circumstances.

Spectrum
Directed By: Dimitris Gkotsis, Greece
Production: Greece
Production Year: 2014
Runtime:  12min
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=VIUkYB434Sg

SYNOPSIS
Spectrum is used to classify something in terms of its position on a scale between two extreme points. Documenting a slice in the life of five different people living in the heart of the city of Athens and the power relations between them. Priorities entwined, leading to misunderstandings and finally the absolute brutality.

On Bike-Documantary
Directed By: Gorjan Atanasov
Production: North Macedonia
Production Year: 2015
Runtime: 16

SYNOPSIS
A short documentary about the power and use of the bycicle, the problems of the bicyclists and their fight for space and rights to ride freely in Skopje through Critical Mass and non-violent action.

“Cross
Directed By: Konstantinos Stathis
Production: Greece
Production Year: 2018
Runtime: 23
Trailer

https://www.imdb.com/title/tt9481694/?ref_=nm_knf_i3

SYNOPSIS
A film is being made, the characters of the film have escaped in the countryside. The director wanders in the city at night. The crew is filming, trying to consist the film from everything that appears to be useful or function-able, but is that so? A woman is wandering in the city at night. The characters start to act for themselves. The crew and the director are getting into the film. Crossing in and out – all these people – ,from that film that’s being made by and with them, among other things.

4 Days
Directed by: Michalis Giagkounidis
Production: Greece
Production Year: 2017
Runtime: 79’
Trailer

https://www.imdb.com/title/tt5749812/?ref_=nm_knf_i1

SYNOPSIS
Thessaloniki Greece 2015. A girl in search of excitement tries to combat her wearisome life taking pictures of strangers. A customer at the coffee place she works at asks her to escort him to the hospital. A boy is in love with her. He stalks her. Their lives intersect. 4 days of their interaction scattered in time. Their attempt to change their lives.