B’ Κύκλος Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ

Η Λέσχη Εθνογραφίας-Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου διοργανώνει για το ακαδ. έτος 2021-2022 σεμινάρια με τη θεματική:  

«Δημόσια Ανθρωπολογία και Πολιτιστική Κληρονομιά»


Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» χωριό Ελληνικό ν.Ιωαννίνων. Φωτογραφία: Φ. Τσιμπιρίδου
ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ
Κριτικοί διάλογοι, επιστημολογικές προκλήσεις,
εμπειρίες πεδίου, δημιουργικά κείμενα
 
Στόχος του σεμιναρίου ΕΘΝΟΓΡΑΦΕΙΝ είναι να συμβάλει σε μία κριτική και διεπιστημονική συζήτηση για τη θεωρία και πρακτική της εθνογραφίας, την επιστημολογία της έρευνας, τη σημασία της ενσώματης εμπειρίας, αλλά και τους τρόπους διάχυσης της παραγόμενης ανθρωπολογικής γνώσης στο ακαδημαϊκό και μη-ακαδημαϊκό κοινό. Η ανθρωπολογική μελέτη, ως ερευνητική πρακτική και ως πολιτική γραφής που εμπεριέχει την κριτική αποτίμηση, την ενσυναίσθηση, τον αναστοχασμό και την αυτοαναφορικότητα,  αναδεικνύει τη σημασία της πολυτροπικής ανάλυσης του τοπικού για την κατανόηση του γενικού.

Συντονισμός
Φωτεινή Τσιμπιρίδου – Ιωάννης Μάνος

Ο 2ος Κύκλος που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2021, με τον τίτλο «Δημόσια Ανθρωπολογία και Πολιτιστική Κληρονομιά», επιχειρεί να εντάξει τα παραπάνω ζητήματα στο πλαίσιο μιας ‘Δημόσιας Ανθρωπολογίας’, η οποία συνδιαλέγεται με την κοινωνία, συνυφαίνοντας τον αναστοχαστικό και με ενσυναίσθηση κριτικό λόγο της ανθρωπολογικής γνώσης με τις εναλλακτικές πρακτικές της κριτικής δημοσιότητας. 

Η έννοια της ‘πολιτιστικής κληρονομιάς’ επιλέγεται, στην τρέχουσα περίοδο, ως ένα πεδίο αναστοχασμού και αναθεώρησης του νεοελληνικού «Εαυτού». Το σύγχρονο ελληνικό εθνικό αφήγημα αρθρώνεται με επιτελέσεις, τελετουργίες και συμβολισμούς στο δημόσιο και ιδιωτικό λόγο και χώρο, που, μέσα από πολιτικές και διαδρομές της μνήμης συγκροτούν το κυρίαρχο αφήγημα περί της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελευταία με τη συνδρομή των πολιτικών του κράτους, των διεθνών οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες συλλογικότητες, οι οποίες νοηματοδοτούν και αναπαράγουν σχέσεις εξουσίας και ηγεμονίας, παραπέμπει στην ιδέα της συνέχειας και της γραμμικής εξέλιξης του ιστορικού χρόνου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί πολλά κενά και αποσιωπήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα με την αποδόμηση των ηγεμονικών λόγων, οι ανθρωπολογικές προσεγγίσεις αναζητούν τις σημασίες και τη δυναμική που αποκτούν οι σιωπές και τα κενά στις ζωές των διαφορετικών, των υπεξούσιων και των συλλογικοτήτων, έτσι όπως αυτές εγγράφονται στα όρια, τα περιθώρια και τα σύνορα των κυρίαρχων αφηγήσεων και των πολιτικών του πολιτισμού στη δημόσια σφαίρα.  

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης
Google form:  https://forms.gle/aksvE4XY5YJnVPWr6

Πλατφόρμα Σεμιναρίων: ZOOM

Link https://zoom.us/j/8954478253
Meeting ID: 895 447 8253

21 Μαρτίου 2022, (17:00-19:00)

 “Οι πρακτικές οικειοποίησης της φύσης ως πολιτισμικές κληρονομιές”.

Ομιλητής: Βασίλης Νιτσιάκος, Καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βασίλης Νιτσιάκος /Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Βασίλης Νιτσιάκος γεννήθηκε στην Αετομηλίτσα Ιωαννίνων το 1958. Σπούδασε Φιλολογία, Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία στα πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Leeds και Cambridge. Το 1985 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge. Από το 1989 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου σήμερα κατέχει θέση καθηγητή της Κοινωνικής Λαογραφίας. Κατά τα έτη 1994-98 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Cambridge σε διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα. ‘Εχει εκδώσει τα βιβλία: Παραδοσιακές κοινωνικές δομές (Οδυσσέας 1991), Οι ορεινές κοινότητες της Βόρειας Πίνδου. Στον απόηχο της μακράς διάρκειας (Πλέθρον 1995), Λαογραφικά ετερόκλητα (Οδυσσέας 1997), Εξουσία, εργασία και μνήμη σε τρία χωριά της Ηπείρου (Πλέθρον 1997, σε συνεργασία), Νομός Ιωαννίνων. Σύγχρονη πολιτισμική γεωγραφία (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων 1998, σε συνεργασία), Ο Ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί (Πλέθρον-Δήμος Κόνιτσας 2000, επιμέλεια σε συνεργασία), Τα ποτάμια της Ηπείρου. Δρόμοι των νερών, των ανθρώπων και των πολιτισμών (Ν.Α.Ι. 2001 και Οδυσσέας 2004, σε συνεργασία), Χτίζοντας το χώρο και το χρόνο (Οδυσσέας 2003), Μαρτυρίες Αλβανών μεταναστών(Οδυσσέας 2003), Όψεις του λαϊκού πολιτισμού (Πλέθρον 2007, επιμέλεια σε συνεργασία), Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη Λαογραφία, (Κριτική 2008), Στο Σύνορο (Οδυσσέας 2010), Πεκλάρι. Κοινωνική Οικονομία μικρής κλίμακας (Ισνάφιμ 2016) κ.α. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα μετανάστευσης, συνόρων και εθνικών ταυτοτήτων, όπως και με την πολιτισμική οικολογία και την κοινωνική οικονομία). Έχει δημοσιεύει αρκετά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικές εκδόσεις στην ελληνική, αγγλική, ιταλική και βουλγαρική γλώσσα.