5ο Διεθνές Σεμινάριο Υποψ. Διδακτόρων 

23-24 Φεβρουαρίου, 2024
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Στον σύγχρονο παγκοσμιοτοπικό κόσμο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα διασυνδεδεμένος και διασπασμένος, η μελέτη των ανθρώπινων κοινωνιών και πολιτισμών απαιτεί μια σύνθετη και πολυπρισματική μεθοδολογική προσέγγιση. Το 5ο Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων, που οργανώνει το Εργαστήριο για την Μελέτη του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, στις 23-24 Φεβρουαρίου συζητά αυτές τις προκλήσεις της έρευνας και διερευνά πολλαπλές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην αποκρυπτογράφηση της πολύπλοκης και πολυεπίπεδης κοινωνικής πραγματικότητας. Θεωρούμε ότι η μελέτη της συνθετότητας της ανθρώπινης εμπειρίας υποστηρίζεται αποτελεσματικά με την εφαρμογή πολυτροπικών μεθοδολογιών, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο αναλυτικών, ερευνητικών και διαδραστικών τεχνικών.
Ταυτόχρονα το σεμινάριο επιδιώκει να διερευνήσει τη δυναμική σχέση μεταξύ των παραδοσιακών εθνογραφικών μεθόδων και των αναδυόμενων προκλήσεων και ευκαιριών που θέτει η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη. Μας απασχολούν οι τρόποι με του οποίους αυτά τα καινοτόμα εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν όχι μόνο την ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων αλλά να αναδιαμορφώσουν και την ίδια την εθνογραφική πρακτική και την παραγωγή της ανθρωπολογικής γνώσης. Στόχος είναι να συζητήσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τους/τις εθνογράφους και τους/τις ερευνητές/τριες της κοινωνικής έρευνας από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τα εργαλεία και τις οπτικές που απαιτούνται για την παραγωγική αξιοποίησή τους.
Η πρόσκληση για συμμετοχή απευθύνεται σε νέους/ες ερευνητές/τριες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και αφορά μελέτες περιπτώσεων που εστιάζουν ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, στα παρακάτω θεματικά πεδία αλλά και σε πιθανούς συνδυασμούς τους:

 • Πολιτισμικές πρακτικές, τελετουργίες, σύμβολα, θεσμοί, λόγοι 
 • Σύνορα και συνοριακές περιοχές, ταυτότητες και ετερότητες, διασυνοριακή κινητικότητα
 • Μειονοτικές, μεταναστευτικές και προσφυγικές εμπειρίες
 • Κοινωνικό φύλο, έμφυλες σχέσεις, σώμα
 • Λογοτεχνία, τέχνες, γλώσσα και μετάφραση
 • Υλικός πολιτισμός, χώρος, αρχιτεκτονική, μνημεία 
 • Ψηφιακές τεχνολογίες, ψηφιακός και οπτικοακουστικός πολιτισμός

———————————————————–

 • Οι περιλήψεις θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 250 λέξεις.
 • Συμπεριλάβετε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 150 λέξεις), την ακαδημαϊκή/ερευνητική σας ιδιότητα, το αντικείμενο της έρευνάς σας και τα στοιχεία επικοινωνίας.
 • Προθεσμία υποβολής: Μέχρι 10 Ιανουαρίου 2024
 • Αποστολή περιλήψεων: cbg-lab@uom.edu.gr
 • Ημερομηνία ενημέρωσης για τη συμμετοχή: 20 Ιανουαρίου 2024
 • Για περισσότερες πληροφορίες:  Άννα Μουμτζόγλου,anna@uom.edu.gr
 • Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με δια ζώσης παρουσία
 • Οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών/τριών θα μεταδοθούν διαδικτυακά και θα είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας ZOOM.
 • Διαδικτυακές παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν δεκτές σε ειδικές περιπτώσεις
 • Διάρκεια παρουσίασης: Μέχρι 15’
 • Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά
 • Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος)
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής: Θα χορηγηθεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες

Επιλεγμένες εργασίες θα ληφθούν υπόψη για δημοσίευση σε ειδική ενότητα των ακαδημαϊκών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης του Εργαστηρίου για τη Μελέτη του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου:

 • Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Διευθύνουσα), Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Αλέκα Ιωαννίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Σταυρούλα Μαυρογένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Ελένη Γαβρά, Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Τσιπριάν – Λουκρέτσιους Σούτσιου, Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Δρ. Χριστίνα Γραμματικοπούλου, Επιστημονική συνεργάτης, Εργαστήριο για τη Μελέτη του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου
 • Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Διευθύνουσα)
 • Ιωάννης Μάνος
 • Ελένη Σιδέρη
 • Χριστίνα Γραμματικοπούλου
 • Άννα Μουμτζόγλου, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό  (ΕΤΕΠ), Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Πηνελόπη Πάκα, Διοικητική υπάλληλος του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών