Πρόγραμμα : 3ο Διαδικτυακό Διεθνές Σεμινάριο για υποψήφιους/ες διδάκτορες

«Πολιτισμός, σύνορα, φύλα: Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις και ερμηνευτικές απόπειρες στην εποχή της ψηφιακότητας»

25-26 Φεβρουαρίου 2022

Διοργάνωση:
Εργαστήριο για τη Μελέτη του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, Τμήμα ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα zoom

 Link https://zoom.us/j/8954478253
Meeting ID: 895 447 8253

Your registration is required :   https://forms.gle/xAdfjCYS7Td7PtHx7

1η ημέρα – Παρασκευή 25/2/2022   17:00 – 20:00

“Ανθρωπολογική έρευνα, και ψηφιακά μέσα: Δημιουργώντας εθνογραφικές αφηγήσεις με τις νέες τεχνολογίες”

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

  • Ιάκωβος Παναγόπουλος. Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

Η χρήση της Εθνομιντιολογίας (Εthnomediaology) στην έρευνα πεδίου και σε ομάδες ενδιαφέροντος (focus groups) στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο/εργαστήριο θα αναλυθεί το μεθοδολογικό εργαλείο της Εθνομιντιολογίας για χρήση σε έρευνα πεδίου και σε ομάδες ενδιαφέροντος. Η Εθνομιντιολογία στηρίζεται στη δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος μεταξύ ερευνητή και συμμετέχοντα όπου μέσα από τεχνικές δημιουργίας ιστοριών (ideation techniques)  στηριζόμενες αποκλειστικά στα συναισθήματα των συμμετεχόντων, χωρίς πρότυπα ή κανόνες της βιομηχανίας, δίνεται η δυνατότητα εμβάθυνσης και κατανόησης των ομάδων ενδιαφέροντος. Το σεμινάριο/εργαστήριο θα ασχοληθεί και με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου ως εργαλείο καταγραφής και οπτικοποίησης των παραπάνω ιστοριών. Θα δοθούν παραδείγματα χρήσης της Εθνομιντιολογίας από το ερευνητικό εργαστήρι StoryLab το οποίο δημιούργησε και χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη μεθοδολογία σε εργαστήρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό εργαστήρι StoryLab: https://www.storylabnetwork.com 

  • Πέτρος Πετρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ψηφιακά παιχνίδια και εθνογραφία: Τα μασίνιμα ως μέσο εθνογραφικής αναπαράστασης και ως μεθοδολογικό εργαλείο στο πλαίσιο της κοινωνικής ανθρωπολογίας

Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε μια μορφή πρωτογενώς ψηφιακών μέσων που αναδύθηκε από τους κόσμους των ψηφιακών παιχνιδιών και είναι γνωστή με την ονομασία «μασίνιμα» (machinima). Πρόκειται για βίντεο και ταινίες που δημιουργούνται με οπτικοακουστικό υλικό που προέρχεται από τους τρισδιάστατους ψηφιακούς κόσμους των παιχνιδιών. Για τους φαν των ψηφιακών παιχνιδιών τα μασίνιμα αποτελούν μια από τις δημοφιλέστερες μορφές πολιτισμικής παραγωγής και επικοινωνίας. Συνιστούν νέα καλλιτεχνικά, εκφραστικά και αφηγηματικά μέσα, καθώς και νέους τρόπους μετάδοσης γνώσης, καταγραφής και διαμοιρασμού καθημερινών εμπειριών.

Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε πώς αυτό το συμμετοχικό και πρωτογενώς ψηφιακό μέσο μπορεί να συνεισφέρει στην ανθρωπολογία και την εθνογραφία ως μεθοδολογικό εργαλείο, καθώς και ως μέσο αναπαράστασης και δημοσιοποίησης επιστημονικών εργασιών. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρακολουθήσουμε σχετικό οπτικοακουστικό υλικό από εθνογραφικές μελέτες, όπως αυτή των ανθρωπολόγων Donna Davis και Tom Boellstorff, «Our Digital Selves: My Avatar is me!»,  που προκύπτει από την εθνογραφική τους μελέτη στο Second Life (SL) και πραγματεύεται τους τρόπους με τους οποίους διάφοροι «κάτοικοι» αυτού του κόσμου συνδιαλέγονται με τη σωματική τους αναπηρία στα δυνητικά περιβάλλοντα.

2η ημέρα – Σάββατο 26/2/2026 – 10:00-12:30

Χώρος -Μνήμη-Αρχιτεκτονική

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τίτλος διατριβής/εισήγησης
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΑΓΝΗ ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ   Μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: πολιτικές προστασίας και διαχείριση στην Ελλάδα μέσα από περιπτώσεις αναφοράς.
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ   Αποθησαύριση πληροφοριών από την προσωπική επίσκεψη, αλλά και από ιστοσελίδες έγκυρες ή οργανωμένες από πολιτιστικούς φορείς με θεσμικό πλαίσιο, αναφορικά με τα οχυρά της Γραμμής Μεταξά ως σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.
ΠΑΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ     Το οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Δυτικής Μ. Ασίας. Αρχιτεκτονική και πολεοδομική διερεύνηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛ.   ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ   Χώρος- τόπος- μνήμη: το οικιστικό απόθεμα των εβραϊκών κοινοτήτων στη ΝΑ Ευρώπη μέσα από περιπτώσεις αναφοράς.
JOVANOVIC MILICA   ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ   Χώρος, οικιστική οργάνωση και αρχιτεκτονική της Νότιας Σερβίας (15ος – αρχές του 20ου αιώνα).

Διάλειμμα 12:30-12:45

12:45-15:15

Πλειονότητες-Μειονότητες-Κρίση

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τίτλος διατριβής/εισήγησης
ALKHOURI  JALEEL ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ     Immigrants and/or refugees and/or humanitarian crises- Re-imagining Refugee Camp Design: From Tentative Camps to Sustainable Development Integration Camps.
TΣΙΟΥΜΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΗΜ. ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ     Πλειονότητα στη μειονότητα: η περίπτωση των αραβόφωνων Χριστιανών Ορθοδόξων και η ενσωμάτωσή τους στην ελληνόφωνη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.
ΡΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ «Σιωπηλή αντίσταση» και αλληλεγγύη: Νεοφιλελεύθερες πολιτικές και μετασχηματισμός των εργατικών δικαιωμάτων σε μία εταιρεία απευθείας πωλήσεων.
ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΔ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Islamophobic portrayals in the contemporary American Entertainment Industry- Iran, as the racialized Other.
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΟΛΓΑ ΥΔ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η συμβολή του διαδικτύου στην ανάδυση της μνήμης της εβραϊκής κοινότητας Ηρακλείου στην ελληνική δημόσια ζωή.

Διάλειμμα 15:15-16:00

16:00-18:30

Σύνορα Ανήκειν μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τίτλος διατριβής/εισήγησης
ΓΙΩΛΤΖΟΓΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑ ΥΔ  Δ.Π.Θ.   Το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών ως τουριστικό προϊόν – «Ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου.
ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ     Μετασοβιετική δραματουργία: τα κείμενα των Ι. Βιριπάεφ και Β. Σιγκάρεφ.
ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ     Το διεθνές δίκαιο για τους ανιθαγενείς.
ΛΑΜΠΡΗ ΑΓΑΘΗ ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ     Οι μειονότητες στη Λιθουανία και τη Λετονία: Συγκριτική μελέτη των νομικών ζητημάτων που ανέκυψαν μετά την  πτώση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΥΔ Τμ. ΒΣΑΣ   Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης διαμέσου της τέχνης και δημιουργικής γραφής χρησιμοποιώντας ως ερεθίσματα λογοτεχνικά κείμενα και κινηματογραφικές ταινίες του ρωσικού πολιτισμού.