23/11/2019 Επιτελώντας την Ασούρα στον Πειραιά: Προς μια σιιτική ποιητική ‘πολιτισμικής οικειότητας’ με ελληνικές ενσώματες πρακτικές πίστης

Για πληροφορίες:
https://www.rchumanities.gr/omada-chatziprokopiou-tsibiridou/