CREABALK ΔΙΚΤΥΟ (2019)

Μνημόνιο συνεργασίας, CREABALK ΔΙΚΤΥΟ (2019), μεταξύ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου ( cbg-lab.uom.gr) TELEMME –Temps, Espaces, Langages, Europe méridionale Méditerranée, CNRS (https://telemme.mmsh.univ-aix.fr/), Πανεπιστήμιο Aix-Marseille και EVS – Environnement, Ville, Société, CNRS (https://www.msh-lse.fr/laboratoires/evs), Πανεπιστήμιο Lumière-Lyon2.

To CREABALK ΔΙΚΤΥΟ (2019) προσβλέπει στη δημιουργία ενός καινοτόμου πεδίου για έρευνα και δημιουργία, πειραματισμό, εκπαίδευση και διδασκαλία στις κοινωνικές επιστήμες ανάμεσα σε 3 ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς εταίρους (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο, Aix-Marseille και CNRS, Πανεπιστήμιο Lumière-Lyon2, και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης). Σκοπός του είναι η προώθηση συνεργασιών και δράσεων ακαδημαϊκού και δημιουργικού-καλλιτεχνικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.  Προτάσσεται η έννοια της ‘πόλης-εργαστήριο’ προκειμένου να προωθηθούν σχέσεις και καινοτόμες πρακτικές μεταξύ έρευνας, δημιουργίας, διδασκαλίας, κατάρτισης  και πολιτιστικής δραστηριότητας. https://cbg-lab.uom.gr/en/creabalk/   

1st ASECU Youth Winter School

Η  Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής  Ευρώπης και Παρευξεινίων χωρών (ASECU) μετά την επιτυχή διοργάνωση τόσο των Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, όσο  και των Summer Schools με την συμμετοχή της ASECU Youth,  προχώρα στην διοργάνωση του 1st ASECU Youth Winter School, με θέμα
“Via Carpatia – a route to the future: Socio-economic and geopolitical aspects”
Το Winter School θα φιλοξενηθεί από το University of Rzeszow, Faculty of Economics, Poland, θα πραγματοποιηθεί από 17-21 Φεβρουαρίου 2020, στο  Polanczyk, Poland,   και συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν φοιτητές και καθηγητές από τα Πανεπιστήμια μέλη της Ένωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι η ASECU, η οποία έχει έδρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, περιλαμβάνει στα μέλη της 56 Πανεπιστήμια από 20 χώρες της περιοχής αναφοράς της.

Πληροφορίες:
Μελίνα Πετρομελίδου
Υπεύθυνη Γραφείου ASECU /SEEJE  & ASECU Youth
Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων της Ν. και Α. Ευρώπης και  Παρευξεινίων χωρών (ASECU)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ. +310 891793 & 891603
URL address: www.asecu.gr

“Γυναικείες καμπάνιες, κινηματική δράση και ακαδημαϊκές πρακτικές στο Λίβανο και την Τυνησία μετά την Αραβική άνοιξη”

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ, ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ,
Επ. Υπεύθυνη  καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου, 2019-2020, κωδικός resCom: 81358

Οι δύο εθνογραφικές αυτοψίες σε Βηρυτό και Τύνιδα  επικεντρώνονται στο είδος της κινηματικής δράσης γύρω από θέματα ευαισθητοποίησης και προώθησης της ισότητας προς όφελος των γυναικών. Η έρευνα αποτελεί ένα διηθητικό φακό εστίασης για την ανάλυση επίκαιρων ζητημάτων της καθημερινότητας των γυναικών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα έμφυλα ζητήματα αιχμής,  όπως ο επιθετικός ανδρισμός, η έμφυλη βία και τα ζητήματα πατριαρχίας με πολλά πρόσωπα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, προσεγγίζονται μέσα από εστιασμένες μελέτες περιπτώσεων.  Η έρευνα ακολουθεί τη μεθοδολογία της εθνογραφικής επιτόπιας αυτοψίας και  παρακολουθεί τη διαδικτυακή δράση και τις εκδοτικές δραστηριότητες των συνομιλητών/τριών.   

«Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα» στις 18 Δεκεμβρίου 2019 από τις 10.30 μέχρι τις 14:30 (Αίθουσα Συνεδρίων) και από τις 17:00 μέχρι τις 21:30 (Αμφιθέατρο 12) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Έργο Jean Monnet «Enhancing the Debate about Intercultural Dialogue, EU Values and Diversity» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδιοργανώνει Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στην αγγλική γλώσσα με θέμα «Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα», στις 18 Δεκεμβρίου 2019 από τις 10.30 μέχρι τις 14:30 και από τις 17:00 μέχρι τις 21:30 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η συνδιοργάνωση γίνεται με το Εργαστήριο «Πολιτισμός-Σύνορα-Κοινωνικό Φύλο» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» και την Έδρα «UNESCO Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η εκδήλωση αποτελείται από την κεντρική συνεδρία και από δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου αναλύονται και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης θέματα αναγνώρισης ταυτότητας και συλλογικών δικαιωμάτων στις μειονότητες, αλλά και σε λαούς που διεκδικούν την αυτοδιάθεσή τους, με παραδείγματα της Σκωτίας ή της Καταλονίας, των Βαλκανίων και γενικά της Ευρώπης, θέματα φύλου και θεμελιωδών δικαιωμάτων με έμφαση στις εμπόλεμες συρράξεις και στην κουλτούρα βίας, αλλά και στη φεμινιστική νομολογία, και τέλος θέματα πολυπολιτισμικής πολυμορφίας και πολιτισμικού πλουραλισμού,  με έμφαση στον ρόλο των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, της εκπαίδευσης στις αξίες σύμφωνα με τις προσεγγίσεις του ΟΗΕ και της πολιτισμικής κληρονομιάς για τους σκοπούς μίας κοινωνίας.
Η κεντρική συνεδρία, με θέμα «Identity claims through fundamental rights – scopes and boundaries», θα διεξαχθεί στις 11.00 στην Αίθουσα Συνεδρίων (πρώτος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα «Gender, Rights and Diversity» θα διεξαχθεί στο Aμφιθέατρο 12 (πρώτος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στις 17.00. Η δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα «Assimilation, multiculturalism or civic integration- the role of intercultural skills» θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Αμφιθέατρο 12 στις 19:15. Οι ομιλητές είναι από:

  • Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
  • τη Νομική Σχολή, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
  • το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
  • το Πανεπιστήμιο ΙΕ στη Μαδρίτη,
  • την UNESCO και
  • το Ίδρυμα Friedrich Naumann στην Ελλάδα

Δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Εγγραφές γίνονται στον χώρο της εκδήλωσης είτε στην πρωινή συνεδρία ή στην απογευματινή συνεδρία. Για περισσότερες πληροφορίες: jeanmonnetproject-euvadis@uom.edu.gr ή akoumpote@outlook.com ή στο 6983001110 ή 2310891442.

«Αναζητώντας την χαμένη πόλη της Θεσσαλονίκης»

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πόλη, Μουσείο και Ιστορία» οι φοιτητές του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών επισκέφτηκαν γειτονιές και κτίρια που κρύβουν μέσα τους μικρές και μεγάλες ιστορίες. Γεγονότα που συντάραξαν τα Βαλκάνια μεγάλοι έρωτες που κατέλυσαν στερεότητα φυλετικά στο χώρο της πόλης μας, ξεδιπλώνονται στην έκθεση φωτογραφίας η οποία «γεννήθηκε» μέσα από τις ανάγκες του μαθήματος.
Στόχος του εγχειρήματος είναι η εξωστρέφεια και η ανάγκη για σύνδεση του Πανεπιστημίου με την ίδια την κοινωνία, καθώς και η ανάδειξη των μικρών αλλά σημαντικών στιγμών της πόλης μας, μιας Θεσσαλονίκης που έπαιξε και συνεχίζει να παίξει σημαντικό ρόλο στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Επιτελώντας την Ασούρα στον Πειραιά: Προς μια σιιτική ποιητική ‘πολιτισμικής οικειότητας’ με ελληνικές ενσώματες πρακτικές πίστης»

Η προτεινόμενη έρευνα εξετάζει την τελετουργία της Ασούρα, όπως επιτελείται από την Πακιστανική σιιτική κοινότητα στον Πειραιά. Η Ασούρα είναι η μέρα του πένθους για το μαρτύριο του Ιμάμη Χουσσέιν: εγγονoύ του Προφήτη και Τρίτου Ιμάμη, ο οποίος ηγήθηκε μιας εξέγερσης εναντίον του Ομμαϋά Χαλίφη Γιαζίντ Ά και τελικά αποκεφαλίστηκε στην μάχη της Κερμπαλά το 680 μ.Χ. Στη μάχη αυτή βασίζεται το κεντρικό αφήγημα γύρω από το οποίο οι Σιιίτες Μουσουλμάνοι συγκροτούν την πολιτική τους ταυτότητα ως μετανάστες και την θρησκευτική τους ταυτοποίηση ως μειονότητα σε σχέση με τους Σουννίτες Μουσουλμάνους στην Ελλάδα. Η Ασούρα τιμάται κάθε χρόνο μέσω τελετουργιών θρήνου και δημοσίων ακολουθιών που συμπεριλαμβάνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτομαστίγωμα.

Η εκτός συμφραζομένων εστίαση στην πράξη του αυτομαστιγώματος, η οποία υπερτονίζεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επανισχυροποιεί τοπικά στερεότυπα για τις πρακτικές της σιιτικής κοινότητας ως «ασύμβατες» με «ελληνικές» πολιτισμικές αξίες. Κοινωνικές αναπαραστάσεις των Σιιτών ως «βαρβαρικών Άλλων» ανακαλούνται συχνά στο δημόσιο λόγο ώστε να υποστηρίξουν ισλαμοφοβικά και φυλετικοποιημένα αφηγήματα αντικοσμοπολιτισμού. Αντιμέτωποι ωστόσο με την ξενοφοβία και την κοινωνική αποξένωση, οι Σιίτες επιχειρούν συστηματικά να αρθρώσουν αντι-αφηγήματα «πολιτισμικής οικειότητας» (Herzfeld 2005), τα οποία δίνουν έμφαση στις ομοιότητες μεταξύ της δικής τους θρηνητικής τελετουργίας και ποικίλων ενσώματων επιτελέσεων πίστης από τα πολιτισμικά συγκείμενα του ελλαδικού χώρου, όπως το προσκύνημα στην Τήνο (Dubisch 1996) ή τα Αναστενάρια (Danforth 1989).

Η προτεινόμενη έρευνα έχει έναν τριπλό στόχο. Πρώτον, καταγράφει τον πολιτικό αγώνα της κοινότητας να προάγει διαλεκτικά και πρακτικά ένα όραμα πολιτειότητας βασισμένο σε ενσώματες και συν-αισθηματικές συνισταμένες υποκειμενικότητας. Δεύτερον, αναλύει τον πλούσιο μετασυμβολικό χαρακτήρα που η Ασούρα εκλαμβάνει σε ένα μεταναστευτικό πλαίσιο, καθώς μεταμορφώνεται σε ένα ιδίωμα έκφρασης και διαχείρησης αισθημάτων απώλειας που συνδέονται με μεταναστευτικές διαδρομές. Τρίτον, εκκινώντας από την περίπτωση της Ασσούρα, αλλά και διευρύνοντας την ερευνητική οπτική με αναφορά σε άλλα παραδείγματα θρηνητικών επιτελέσεων, εξετάζει πώς η ποιητική της «πολιτισμικής οικειότητας» αρθρώνεται εκ νέου σε σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, με επίκεντρο τις παραστατικές τέχνες.

για περισσότερες πληροφορίες: https://www.rchumanities.gr/omada-chatziprokopiou-tsibiridou/

TRANSCA, Translating Socio-Cultural Anthropology into Education

Το TRANSCA αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία/έργο Erasmus+ που προωθεί την ένταξη της Κοινωνικο-Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πιεστικών κοινωνικών ζητημάτων, όπως η διαφορετικότητα, η μετανάστευση και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Οι πρωταρχικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τη συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και την Κοινωνικο-Πολιτισμική Ανθρωπολογία, την ενστάλαξη βασικών ανθρωπολογικών γνώσεων σε πρακτικές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και την καινοτόμο αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της ποικιλομορφίας στην σχολική αίθουσα και την ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία.
Βασικό στοιχείο για το TRANSCA αποτελεί η εισαγωγή αναστοχαστικών ανθρωπολογικών μεθόδων, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την κατανόηση των βιωμένων εμπειριών των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Μέσα από τη συνεργασία με εξέχοντα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστρία και την Κροατία, το TRANSCA δίνει έμφαση στις συνεργασίες με Παιδαγωγικές Σχολές, φορείς εκπαίδευση και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και άλλος σχετικούς θεσμούς. Τα βασικά παραδοτέα περιλαμβάνουν μία «Λευκή Βίβλο» βέλτιστων πρακτικών, ένα εγχειρίδιο βασικών επιστημονικών εννοιών και μια σειρά διδακτικών πρακτικών, τα οποία φιλοξενούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος. Το πρόγραμμα TRANSCA επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη στην εκπαίδευση, προωθώντας την κοινωνική συνοχή σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Δείτε την ιστοσελίδα του έργου και τα τελικά παραδοτέα: https://transca.net/en/index