2ο Διαδικτυακό Διεθνές Σεμινάριο για υποψήφιους/ες διδάκτορες

Το σεμινάριο διοργανώνεται από το ερευνητικό εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου και απευθύνεται στους Υποψ. Διδάκτορες του Τμήματος, των οποίων η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

Περισσότερες πληροφορίες