Τα Πανεπιστήμια στην σκιά της Γενοκτονίας: Πειθάρχηση, Αντίσταση, Αποαποικιοποίηση

Το Εργαστήριο Culture-Borders-Gender/LAB σε συνεργασία με το Decolonize Hellas οργανώνουν online εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 στις 7-9μμ με διεθνείς συμμετοχές και θέμα: Τα Πανεπιστήμια στην σκιά της Γενοκτονίας: Πειθάρχηση, Αντίσταση, Αποαποικιοποίηση.
Tο Εργαστήριο Culture-Borders-Gender/LAB στηρίζει και τεχνικά την εκδήλωση, παίρνοντας θέση ενάντια στην ακαδημαϊκοκτονία βλ. “scholasticide” – δηλ. συστηματική καταστροφή δομών παιδείας, γνώσης και ειδικά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, που αποσκοπούν στην εξαφάνιση των δυνατοτήτων των παλαιστινίων να ξαναχτίσουν την κοινωνία τους.

Η συζήτηση θα γίνει διαδικτυακά – μέσω zoom.
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F2668276697%3Fpwd%3DUHNNNElkSW1qaEh1V3dMQlJaZHlkUT09%26fbclid%3DIwAR3MUL62lz6IZxYeIMr_MlW2mJgMe8E5wezzpkEWuELAEs8rIGlaQek4paQ&h=AT16uUNN_YkO4ZDoxloqP4h2aqG3QMUIJbC3rBY2smsUcCxqXHTaenZ8DmlTRlSZTeOgsXwK8wMfkIKiboan6q0TN93KXzMlmxlX5zB2YAvz0JAIuVFe0bgprnW943iHj-nu&tn=q&c[0]=AT1qWV6i1ekmS2axnT34B2XIvdMSqRM91DDT93SKzNTenr9_bqelhBA8Mtb73HLj4vVXidovXNinVec8a1DNduy3VFZOX5viq19Hxre0V4-sFT7Zc9WvAa-HQdYMiE_xMnp8JKEgS8lgY41zjxHPbyZuqQWl