ΣΥΝΕΔΡΙΟ : «2020, ένα εξαιρετικό έτος στον καιρό της πανδημίας: Ακαδημαϊκές εμπειρίες και ερευνητικές πρακτικές από τα Βαλκάνια»

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23-24 Ιανουαρίου 2021 

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναζητώντας τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης του Κορονοϊού στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, διοργανώνει διήμερο συνέδριο στις 23-24 Ιανουαρίου 2021, με θέμα : «2020, ένα εξαιρετικό έτος στον καιρό της πανδημίας: Ακαδημαϊκές εμπειρίες και ερευνητικές πρακτικές από τα Βαλκάνια»

Η πανδημία του COVID 19 που ξέσπασε το χειμώνα του 2020 και επηρέασε όλο τον κόσμο έφερε μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όταν ο κορονοϊός έφθασε στην Ευρώπη κανείς δεν περίμενε ότι η κρίση επρόκειτο να κρατήσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, να έχει τόσο πολλά θύματα και να αλλάξει ριζικά τις σχέσεις και την καθημερινή  ζωή των ανθρώπων. Και ενώ η τεκμηριωμένη αποτίμηση της πανδημίας είναι ακόμα στην αρχή υπάρχει  ανάγκη αποτύπωσης της μεθοδολογίας  και της ηθικής που σχετίζονται με ζητήματα έρευνας, διδασκαλίας και επιβίωσης στον καιρό της πανδημίας. Μια συγκριτική αποτίμηση από τις χώρες των Βαλκανίων θεωρείται χρήσιμη και απαραίτητη ένα χρόνο μετά την πρώτη καραντίνα.  Αναζητούμε τη σημασία της συνθήκης για την έρευνα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, έτσι όπως αυτή έλαβε χώρα στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής. Η πανδημία συνέβαλε στην ανάπτυξη περισσότερων δικτύων και συνεργασιών ή όχι;  Υπάρχουν επιστημονικά πεδία που ευνοούνται από τις συνθήκες της πανδημίας; Ποια είναι τα χρηματοδοτικά και επικοινωνιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν; Αντίθετα, για άλλα πεδία επιδρά πιο επιβαρυντικά; Πώς διαμορφώνεται ο ίδιος ο ακαδημαϊκός χώρος και τα πανεπιστήμια μέσα σε συνθήκες τηλε-εργασίας, οι σχέσεις μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας;  Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τους φοιτητές/τριες στις σπουδές τους, στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, στην απασχόληση και στην καθημερινή επιβίωση; 

Σκοπός αυτού του συνεδρίου είναι να καλύψει αυτό το κενό, δηλαδή να κάνει μια περιγραφή και αποτίμηση της πανδημίας στον ακαδημαϊκό χώρο και στην κοινωνική έρευνα (πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, οικονομικά, κοινωνική ανθρωπολογία, επικοινωνία, ψυχολογία, σπουδές του πολιτισμού, νέες τεχνολογίες και Νέα Μέσα κα.)  μέσα από μια συγκριτική ματιά των σπουδών της περιοχής της ανατολικής και νοτιο-ανατολικής Ευρώπης και στις γειτονιές τους.Το συνέδριο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη συμμετοχή νέων επιστημόνων και ερευνητικών ομάδων. Επιλεγμένα κείμενα του συνεδρίου, μετά από αξιολόγηση, θα δημοσιευθούν σε online έκδοση.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να αποστείλουν τίτλο εισήγησης, στοιχεία επικοινωνίας και σύντομη περιγραφή του θέματος στα email vvlasidis@uom.gr, elasideri@uom.edu.gr μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020. Οι ερευνητές των οποίων τα θέματα θα γίνουν δεκτά θα ειδοποιηθούν με mail στις 30 Οκτωβρίου 2020.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 23-24 Ιανουαρίου  2021 με φυσική παρουσία  στο  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα υβριδικής συμμετοχής) εκτός αν τα υγειονομικά πρωτόκολλα απαγορεύσουν τη φυσική παρουσία, οπότε και θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
-Ψηφιακό πανεπιστήμιο  το νέο πανεπιστήμιο
-Χρηματοδοτήσεις κάτω από τη σκιά του COVID-19
-Διεθνικές συνεργασίες, δίκτυα , έρευνα και πανδημία
-Μέθοδοι και μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών μέσα στην πανδημία
-Διδασκαλία και ηλεκτρονικές πλατφόρμες
-Εκτός Covid έρευνα μέσα στην πανδημία
-Φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την εποχή του COVID
-Mετα-COVID πανεπιστήμιο
-Universitas, εκπαιδευτική διαδικασία και ακαδημαϊκές κοινότητες
-Έμφυλες διακρίσεις και πρακτικές ισότητας στον καιρό της πανδημίας
-Πανεπιστήμιο και κοινωνία: ενίσχυση ή ελάττωση των μεταξύ τους δεσμών;