Συνδιοργάνωση Συνεδρίου από το το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου – CBG /LAB

Το Διεθνές Συνέδριο Πολιτισμικές Γειτονιές και Συμπαραγωγές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – 4ο Συνέδριο στο Σύγχρονο Ελληνικό Φιλμικό Πολιτισμό θα διεξαχθεί ψηφιακά στην πλατφόρμα Ζουμ μεταξύ 27-28/8/2020. Το συνέδριο οργανώνεται από το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καθώς και την Ομάδα Μελέτης του Σύγχρονου Ελληνικού Φιλμικού Πολιτισμού.

Μέσα από  τις διαφορετικές πτυχές των συμπαραγωγών, το συνέδριο θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνικός κινηματογράφος συνδέεται με άλλους περιφερειακούς κινηματογράφους, όπως αυτούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης και πως οι διασυνδέσεις αυτές διαμορφώνουν ‘πολιτισμικές γειτονιές’. Επιπλέον, θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι συνδέσεις σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές του πολιτισμού αλλά και τη διαμόρφωση μια Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφτείτε το:
https://www.dropbox.com/s/e6yx49daq6q1gjh/PROGRAM_1672020eng.docx?dl=0
Για την ψηφιακή παρακολούθηση του συνεδρίου θα υπάρξει ανακοίνωση στον ιστότοπο https://contemporarygreekfilmcultures4.blogspot.com/ μετά τις 20/8.

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ελένη Σιδέρη
Επικ. Καθηγήτρια