Στον απόηχο του Διεθνούς Συνεδρίου: Πολιτισμικές Γειτονιές και Συμπαραγωγές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – 4ο Συνέδριο στο Σύγχρονο Ελληνικό Φιλμικό Πολιτισμό

Ευχαριστούμε τον κ. Απόστολο Λακασά και την Εφημ. Καθημερινή καθώς και την Μαριέτ Βαϊνά και την ομάδα της στο Τμ. Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας