Σεμινάρια από 3/6 – 1/7/2020, Amsterdam and Berlin

Η διεθνής ΜΚΟ Humanity in Action, με τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καλεί Έλληνες και Ελληνίδες, φοιτητές και φοιτήτριες όλων των επιπέδων σπουδών, καθώς και πρόσφατους απόφοιτους και απόφοιτες (2018, 2019), από οποιοδήποτε κλάδο σπουδών, με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται να αποκομίσουν μια διεθνή εμπειρία σε θέματα διακρίσεων, μειονοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποκτήσουν τεχνογνωσία πάνω στην οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης (σχεδιασμός, διαχείριση, εφαρμογή) ως προς αυτά, να συμμετέχουν δωρεάν στα διεπιστημονικά της σεμινάρια.

Τα σεμινάρια, οργανωμένα σε κύκλους με παρεμφερή θεματολογία, θα διεξαχθούν από 3 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου, σε Amsterdam και Berlin

Κάθε κύκλος αποτελείται από διαλέξεις και συζητήσεις με ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς και ακτιβιστές, από επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος και κυβερνητικούς φορείς, σε κοινοτικές οργανώσεις, μουσεία και μνημεία. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να δηλώσουν την προτίμησή τους για συγκεκριμένο κύκλο/πόλη, αλλά η τελική επιλογή είναι στη διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών.

Οι διοργανωτές καλύπτουν τη διαμονή (φιλοξενία σε σπίτια), τη διατροφή κατά τη διάρκεια των σεμιναρίου, τις δαπάνες μετακίνησης εντός της πόλης διεξαγωγής του σεμιναρίου. Μοναδική υποχρέωση των ωφελουμένων είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης (action project) στη χώρα προέλευσής τους, μετά το πέρας του προγράμματος.

Οι αιτήσεις, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 9 Φεβρουαρίου 2020 (11:59 pm CET) αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες από Ελλάδα θα πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο της ΜΚΟ στο Βερολίνο, στη διεύθυνση: germany@humanityinaction.org ή στην κα Antje Scheidler, International Director of European Programs, στη διεύθυνση: scheidler@humanityinaction.org