Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διδακτορικό εργαστήριο GlobalMed από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2024

Το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως μέλος του δικτύου GlobalMed συμμετέχει στη διοργάνωση του πρώτου διδακτορικού εργαστηρίου “Did you say global? Objects, Methods and Limits of the Global Approach in Mediterranean Studies” που θα πραγματοποιηθεί στο MMSH (Aix-en-Provence) και το Mucem (Μασσαλία) από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2024.
Αυτό το εργαστήριο, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Mucem, απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές από τις ερευνητικές ομάδες συνεργατών της GlobalMed.  Οι υποψήφιοι από όλους τους κλάδους θα πρέπει να επιδείξουν ενδιαφέρον για την παγκόσμια προσέγγιση ως μέρος του διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού τους ερευνητικού θέματος.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες:

– Μια εις βάθος ματιά στην έννοια του «παγκόσμιου»: ιστορία της έννοιας και ζητήματα κλίμακας, επιστημολογικά ζητήματα, σημαντικές δημοσιεύσεις/έργα, εφαρμογή της διεπιστημονικότητας.

– Ένα προβληματισμό σχετικά με τα αντικείμενα μελέτης της παγκόσμιας προσέγγισης και τις μεθόδους και τις έννοιες που κινητοποιούνται στα αντίστοιχα πεδία έρευνας και σε άλλους κλάδους.

– Ένα προβληματισμό για τα όρια και τις κριτικές της παγκόσμιας προσέγγισης.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρώτο διδακτορικό εργαστήριο του δικτύου GlobalMed.

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Ιουνίου 2024 και οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο email: maria-jose.jarrin-yanez@univ-amu.fr