Πρόσκληση σε διάλεξη

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιστορία, την Ανθρωπολογία και τον Πολιτισμό της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης  σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιστορίας Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, διοργανώνουν μία σειρά επιστημονικών διαλέξεων που έχει στόχο όχι μόνο να προσεγγίσει διεπιστημονικά τα παραπάνω επιστημονικά πεδία αλλά να συζητήσει τις θεωρητικές προϋποθέσεις και κυρίως τα μεθοδολογικά εργαλεία που είναι αναγκαία για την εξέλιξη της έρευνας, ειδικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος. Η σειρά των διαλέξεων φιλοδοξεί να αποκτήσει σταθερό χαρακτήρα σε μηνιαία βάση και φυσικά είναι ανοιχτή σε όποιον ενδιαφέρεται για τα ζητήματα αυτά να την παρακολουθήσει.