Προσκυνηματική περιφορά ως αποαποικιακή μεθοδολογία αντι-ξενάγησης στις γειτονιές: Επιτέλεση, υλικότητες, υπεξούσια σώματα

Σχετικά με τη δράση του Εργαστηρίου/Πολιτισμός-Σύνορα-φύλο