ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, Συνόρων και Κοινωνικού Φύλου θα ήθελε να σας προσκαλέσει στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας 2024 με τίτλο: «Ανθρωπολογία, Εθνογραφία σε/για αβέβαιους καιρούς», το οποίο συνδιοργανώνει μαζί με το Σύλλογο Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας, τον Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (Ethnofest) και το TwixtLab.

Το Συνέδριο επικεντρώνεται στην αβεβαιότητα των καιρών μας σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Η ανθρωπολογική κριτική ματιά μπορεί να γίνει διεισδυτική συμβάλλοντας ουσιαστικά αναδεικνύοντας τα κοινωνικά προβλήματα, ψηλαφώντας τις π(λ)ηγές τους και τα αποτελέσματα που φέρουν. Το συνέδριο προσκαλεί όσες και όσους εργάζονται και συνεργάζονται με τους τρόπους της ανθρωπολογικής σκέψης και της εθνογραφικής μεθόδου να συμμετάσχουν σε αυτή την κριτική διερεύνηση της αβεβαιότητας και της πολλαπλότητάς της. Με ποιους τρόπους μπορούμε να την αφουγκραστούμε, να την αναλύσουμε και να την κατανοήσουμε;

Το Συνέδριο ξεκινάει τις εργασίες του την Παρασκευή 24/5/2024 και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 26/5/2024. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της Παλ. Φιλοσοφικής του ΑΠΘ και του Ισλαχανέ. Παράλληλα με το Συνέδριο θα γίνουν Εργαστήρια, προβολές εθνογραφικών ταινιών και θα παρουσιαστούν εκδόσεις σχετικές με την Κοινωνική Ανθρωπολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τους τρόπους συμμετοχής, μπορείτε να επισκέπτεστε το https://anthroassociation.gr/skae_synedrio/, τηλέφωνο Ελένη Σιδέρη, Επικ. Καθ., Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠαΜακ (2310-891-439, 6932292484, elasideri@uom.edu.gr)

Το Συνέδριο υποστηρίζεται οικονομικά από τις Επιτροπές Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΑΠΘ.