ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι εικόνα-1.png

Αν είσαι διδακτορική/ός, μεταπτυχιακή/ός, ή προπτυχιακή/ός φοιτήτρια και φοιτητής του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και ενδιαφέρεσαι:

  • να γνωρίσεις από κοντά την πρωτοβουλία «Να απο-αποικιοποιήσουμε την Hellas» (https://decolonizehellas.org) και να συμμετέχεις ενεργά στις δράσεις της
  • να κατανοήσεις τη σημασία των παγκόσμιων απο-αποικιακών κινημάτων και τη σχέση τους με τους αγώνες ενάντια στο ρατσισμό, τον σεξισμό και την ξενοφοβία
  • να προσεγγίσεις κριτικά τη σχέση της νεώτερης Ελλάδας με την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία
  • να αναπτύξεις τα ακαδημαϊκά/καλλιτεχνικά σου ενδιαφέροντα και να τα συνδυάσεις με την ακτιβιστική δράση
  • να γνωρίσεις άτομα με κοινά ενδιαφέροντα από άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και να συν-διαμορφώσεις μαζί τους διαθεματικά projects

Οι ενδιαφερόμενες/νοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τις παρακάτω πληροφορίες, συμπληρώνοντας την  google form: https://forms.gle/KPLBkoN9vxFAjbKW7

  • Όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, έτος/επίπεδο σπουδών
  • Σύντομο κείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 200-250 λέξεις), στο οποίο να περιγράφουν τα ενδιαφέροντά τους και να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετέχουν
  • Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 παραγράφους με αναφορά σε γνώση ξένων γλωσσών, πιθανή ερευνητική εμπειρία και άλλες πληροφορίες που ενισχύουν τη συμμετοχή τους)

Χρονική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής:  23 Μαΐου, 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φόρμα δέχεται μόνο Πανεπιστημιακά emails  (…@uom.edu.gr ή …@uom.gr)

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: Άννα Μουμτζόγλου, anna@uom.edu.gr

Η τελική ομάδα του ΠΑΜΑΚ θα προκύψει ύστερα από αξιολόγηση από Επιτροπή των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου. 

Η πρώτη εκδήλωση του Decolonize Hellas ξεκινά από το Τμήμα ΒΣΑΣ στις 19.5.2021

Πληροφορίες για την παραπάνω εκδήλωση:

Εκ μέρους του Εργαστηρίου για τη Μελέτη του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Φύλου

*ΦωτεινήΤσιμπιρίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
*Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* Ιωάννης Μάνος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* Ελένη Σιδέρη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας