Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. KΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.
Η συνολική δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα 8.000.000€.
Έναρξη υποβολών: 20 Οκτωβρίου 2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας).
Λήξη υποβολών: 20 Νοεμβρίου 2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας).
Διαβάστε την αναλυτική προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ:
http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2020/09/3h-Prokiriksi-YD-24-9-2020.pdf.
www.elidek.grelidek.gr