«Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα» στις 18 Δεκεμβρίου 2019 από τις 10.30 μέχρι τις 14:30 (Αίθουσα Συνεδρίων) και από τις 17:00 μέχρι τις 21:30 (Αμφιθέατρο 12) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Έργο Jean Monnet «Enhancing the Debate about Intercultural Dialogue, EU Values and Diversity» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδιοργανώνει Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στην αγγλική γλώσσα με θέμα «Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα», στις 18 Δεκεμβρίου 2019 από τις 10.30 μέχρι τις 14:30 και από τις 17:00 μέχρι τις 21:30 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η συνδιοργάνωση γίνεται με το Εργαστήριο «Πολιτισμός-Σύνορα-Κοινωνικό Φύλο» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» και την Έδρα «UNESCO Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η εκδήλωση αποτελείται από την κεντρική συνεδρία και από δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου αναλύονται και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης θέματα αναγνώρισης ταυτότητας και συλλογικών δικαιωμάτων στις μειονότητες, αλλά και σε λαούς που διεκδικούν την αυτοδιάθεσή τους, με παραδείγματα της Σκωτίας ή της Καταλονίας, των Βαλκανίων και γενικά της Ευρώπης, θέματα φύλου και θεμελιωδών δικαιωμάτων με έμφαση στις εμπόλεμες συρράξεις και στην κουλτούρα βίας, αλλά και στη φεμινιστική νομολογία, και τέλος θέματα πολυπολιτισμικής πολυμορφίας και πολιτισμικού πλουραλισμού,  με έμφαση στον ρόλο των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, της εκπαίδευσης στις αξίες σύμφωνα με τις προσεγγίσεις του ΟΗΕ και της πολιτισμικής κληρονομιάς για τους σκοπούς μίας κοινωνίας.
Η κεντρική συνεδρία, με θέμα «Identity claims through fundamental rights – scopes and boundaries», θα διεξαχθεί στις 11.00 στην Αίθουσα Συνεδρίων (πρώτος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα «Gender, Rights and Diversity» θα διεξαχθεί στο Aμφιθέατρο 12 (πρώτος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στις 17.00. Η δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα «Assimilation, multiculturalism or civic integration- the role of intercultural skills» θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Αμφιθέατρο 12 στις 19:15. Οι ομιλητές είναι από:

  • Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
  • τη Νομική Σχολή, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
  • το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
  • το Πανεπιστήμιο ΙΕ στη Μαδρίτη,
  • την UNESCO και
  • το Ίδρυμα Friedrich Naumann στην Ελλάδα

Δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Εγγραφές γίνονται στον χώρο της εκδήλωσης είτε στην πρωινή συνεδρία ή στην απογευματινή συνεδρία. Για περισσότερες πληροφορίες: jeanmonnetproject-euvadis@uom.edu.gr ή akoumpote@outlook.com ή στο 6983001110 ή 2310891442.