Επιστημονικό Συνέδριο – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Μαθήματα από το 1922 και προοπτικές. 23-24/9/2022

Με αφορμή τα εκατό χρόνια από το 1922, το 2022 θα είναι αφιερωμένο στο ‘προσφυγικό φαινόμενο’. Το έργο της σταδιακής συμπερίληψης των προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο και τις υπόλοιπες περιοχές των πληθυσμιακών ανταλλαγών αποτέλεσε για την Ελλάδα σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας. Ήδη από την δεκαετία του 1920 γίνεται έρευνα που τεκμηριώνει την οικονομική συνεισφορά των προσφύγων στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής (Αιγίδης 1928). Οι λέξεις κλειδιά, «ανάπτυξη», «πρόσφυγες» αποτελούν εννοιολογικά και θεωρητικά φορτισμένους όρους εξαιτίας των πολλαπλών και αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων και ερμηνειών που συχνά ταυτίζονται με τις πολιτικές «ανάπτυξης» που εφαρμόζονται κατά καιρούς απέναντι στους εκπατρισμένους νεόφερτους πληθυσμούς σε συγκεκριμένες περιοχές π.χ. Αφρική, Μέση Ανατολή.

Το συνέδριο θα εστιάσει στην εμπειρία του 1922 μέσα ακριβώς από τις δυνατότητες και προοπτικές που άνοιξε στην ελληνική κοινωνία και οικονομία για ένα δυναμικό μετασχηματισμό. Ποιες ήταν οι διεθνείς και εθνικές πολιτικές και πρακτικές που υποστήριξαν αυτόν το μετασχηματισμό; Ποιες ήταν οι αντιδράσεις της κοινωνίας και των ίδιων των προσφύγων; Πότε, από ποιους και για πόσο θεωρούνται «πρόσφυγες»; Ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποτιμήσεις του «προσφυγικού παράγοντα»; Παράλληλα, η εμπειρία του 1922 θα χρησιμοποιηθεί συγκριτικά για να ανοίξει τη συζήτηση τόσο για συναφείς εμπειρίες από την ευρύτερη νοτιο-ανατολική Ευρώπη και τη λεκάνη της Μεσογείου όσο και τις σύγχρονες πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται ή προτείνονται, και αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες θετικά ως ένα δυναμικό ανάπτυξης για την χώρα που τους υποδέχεται. Τι σημαίνει η έννοια του «θετικού παραδείγματος» (επιτυχία) στην περίπτωση μιας «προσφυγικής κρίσης» (οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ένταξη); Πώς μας βοηθά να κατανοήσουμε και να συμπεριλάβουμε κοινωνικά νέες κατηγορίες προσφύγων στη σύγχρονη πραγματικότητας;

Τόπος και τρόπος διεξαγωγής

Το συνέδριο πρόκειται να υλοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  Ο τρόπος διεξαγωγής του θα είναι υβριδικός.

Θεματικές
-πρόσφυγες και οικονομική ανάπτυξη
-πολιτικές συμπερίληψης
-συμπερίληψη και κατοικία, πολεοδομικές και οικιστικές αλλαγές
-εργασία και φύλο
-προσφυγικό κεφάλαιο και πατρίδες προέλευσης
-εσωτερική μετανάστευση και αστικοποίηση
-πρόσφυγες και πολιτισμικό κεφάλαιο (μελέτες περίπτωσης)
-συγκριτικά παράδειγμα, μελέτες περιπτώσεις
-διεθνείς οργανισμοί, αναπτυξιακή βοήθεια και πρόσφυγες
-εκπαίδευση-γλώσσα-χώρα υποδοχής
-μουσειακές, λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές αποτυπώσεις

Οργάνωση: Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Εργαστήριο Πολιτισμού, Συνόρων και Κοινωνικού Φύλου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εργαστήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη», ΔΠΜΣ “Human Rights and Migration Studies”.

Επιστημονική Επιτροπή: Ελένη Γαβρά (Καθηγήτρια ΒΣΑΣ, Επιστημονικά Υπεύθυνη), Ευτυχία Βουτυρά (Ομότιμη Καθηγήτρια ΒΣΑΣ), Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Καθηγήτρια ΒΣΑΣ), Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (Καθηγητής ΒΣΑΣ), Ελευθέριος Τσουλφίδης (Καθηγητής Τμ. Οικον. Επιστημών), Θεόδωρος Παναγιωτίδης (Καθηγητής, Τμ. Οικον. Επιστημών), Θεοδόσιος Καρβουναράκης (Καθηγητής ΔΕΣ), Ελένη Καλλιμοπουλου (Eπικ. Καθηγήτρια ΜΕΤ ΠΑΜΑΚ), Ελευθέριος Τσικουρίδης (Eπικ. Καθηγητής ΜΕΤ ΠΑΜΑΚ), Ελένη Σιδέρη (Επικ. Καθηγήτρια ΒΣΑΣ), Αλεξάνδρα Ιωαννίδου (Καθηγήτρια ΒΣΑΣ), Ιωάννης Μάνος (Αναπλ. Καθηγητής ΒΣΑΣ), Νικόλαος Ζάικος (Αναπλ. Καθηγητής ΒΣΑΣ), Σταυρούλα Μαυρογένη (Αναπλ. Καθηγήτρια ΒΣΑΣ), Νικόλαος Λιάζος (Επίκ. Καθηγητής ΒΣΑΣ).

Οργανωτική Επιτροπή: Ελένη Γαβρά (Καθηγήτρια ΒΣΑΣ, Επιστημονικά Υπεύθυνη), Ελένη Σιδέρη (Επικ. Καθηγήτρια ΒΣΑΣ), Άννα Μουμτζόγλου (ΕΤΕΠ ΒΣΑΣ), Στυλιανή Λέτσιου (Διδάσκουσα, ΔΠΜΣ, “Human Rights and Migration Studies”, Μεταδιδάκτορας ΒΣΑΣ), Δωρόθεος Ορφανίδης (Μεταδιδάκτορας ΒΣΑΣ, Επιστημονικός συνεργάτης ΠΑΜΑΚ), Στέφανος Κατσούλης (Υποψ. Διδ. ΔΕΣ)

Oι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να στείλουν μέχρι 31/3/2022, το τίτλο, μία περίληψη (300 λέξεις), 5 λέξεις κλειδιά και 1-2 τίτλους αναφοράς, καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό (5 σειρές) στο refugeesanddevelopment2022@gmail.com.

H εγγραφή στο συνέδριο θα είναι 50 ευρώ.
Για υποψήφιους διδάκτορες  25 ευρώ.
Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δωρεάν.

Ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://refugees-growth.gr/