ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

«Η Ρουμανική Γλώσσα ως ξένη»

με θέμα:
«Γλώσσα και πολιτισμός: οντότητες σε συνεχή εναρμόνιση»
31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2024
Θεσσαλονίκη
(off-line – online)

Αφιερωμένη

στην 25η επέτειο από την ίδρυση του Ινστιτούτου Ρουμανικής Γλώσσας του Βουκουρεστίου (ILR) & στην 50η επέτειο του Τμήματος Ρουμανικής Γλώσσας για Ξένους Φοιτητές του Πανεπιστημίου «Alexandru Ioan Cuza» του Ιασίου

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,

με την υποστήριξη της Ρουμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Γενικού Προξενείου της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητοί Φοιτητές,

Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να σας προσκαλέσουμε στη Διεθνή Επετειακή Διημερίδα με τίτλο Η Ρουμανική Γλώσσα ως Ξένη, που θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 31 Μαΐου – 1η  Ιουνίου 2024, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η φετινή εκδήλωση, με τίτλο Γλώσσα και πολιτισμός: οντότητες σε συνεχή εναρμόνιση, προσφέρει στους ξένους φοιτητές που μαθαίνουν τη Ρουμανική Γλώσσα στα λεκτοράτα Ρουμανικής Γλώσσας και Πολιτισμού που λειτουργούν, στο πλαίσιο διαφόρων πανεπιστημίων του κόσμου, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Ρουμανικής Γλώσσας του Βουκουρεστίου (ILR), καθώς και στο πλαίσιο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε πανεπιστήμια της Ρουμανίας ή του εξωτερικού, την ευκαιρία δημιουργίας ενός χώρου γνωριμίας και άμεσης επικοινωνίας. Πρόκειται για σπουδαστές που προέρχονται από πολύ διαφορετικούς πολιτιστικούς χώρους, τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την Ασία ή την Αφρική. Επίσης, η διημερίδα προτείνει ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των διδασκόντων της Ρουμανικής Γλώσσας, καθώς και επισκόπηση της διαδικασίας διδασκαλίας, εκμάθησης και αξιολόγησης της Ρουμανικής Γλώσσας ως ξένης στα πρότυπα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Κατόπιν του ανοίγματος των συνόρων και της ελεύθερης διέλευσης και της δυνατότητας γνωριμίας με διαφορετικούς πολιτισμούς και νοοτροπίες, οι άνθρωποι έχουν γίνει όλο και πιο πρόθυμοι να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερες ξένες γλώσσες. Με τον τρόπο αυτό, οι γλώσσες τεκμηριώνουν όλο και περισσότερο τον ρόλο τους ως πολιτιστικοί δεσμοί, ως παραγωγικά μέσα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ως πύλες πρόσβασης στην παγκόσμια πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά.

Σήμερα, μετά από την κοινή επιθυμία για επίτευξη ενός διηπειρωτικού, αρμονικού και συνεκτικού διαλόγου, ανοίγουν πλέον οι δίοδοι αμοιβαίας γνωριμίας πολλαπλών πολιτισμών. Με αυτή την αφετηρία, η χρήση της Ρουμανικής Γλώσσας προβάλλει ως ένα από τα πολύ επιθυμητά και χρήσιμα εργαλεία πολιτισμικής και κοινωνικής διαμεσολάβησης και ως αποτελεσματικός παράγοντας για την επίλυση των νέων απαιτήσεων του κοινωνικο-ανθρώπινου περιβάλλοντος. Ο διαπολιτισμικός διάλογος κερδίζει νέες προοπτικές, γεγονός που απαιτεί και ενθαρρύνει τη βελτίωση των τρόπων απόκτησης των απαραίτητων μηχανισμών για τη γλωσσική επικοινωνία.