“Γυναικείες καμπάνιες, κινηματική δράση και ακαδημαϊκές πρακτικές στο Λίβανο και την Τυνησία μετά την Αραβική άνοιξη”

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ, ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ,
Επ. Υπεύθυνη  καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου, 2019-2020, κωδικός resCom: 81358

Οι δύο εθνογραφικές αυτοψίες σε Βηρυτό και Τύνιδα  επικεντρώνονται στο είδος της κινηματικής δράσης γύρω από θέματα ευαισθητοποίησης και προώθησης της ισότητας προς όφελος των γυναικών. Η έρευνα αποτελεί ένα διηθητικό φακό εστίασης για την ανάλυση επίκαιρων ζητημάτων της καθημερινότητας των γυναικών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα έμφυλα ζητήματα αιχμής,  όπως ο επιθετικός ανδρισμός, η έμφυλη βία και τα ζητήματα πατριαρχίας με πολλά πρόσωπα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, προσεγγίζονται μέσα από εστιασμένες μελέτες περιπτώσεων.  Η έρευνα ακολουθεί τη μεθοδολογία της εθνογραφικής επιτόπιας αυτοψίας και  παρακολουθεί τη διαδικτυακή δράση και τις εκδοτικές δραστηριότητες των συνομιλητών/τριών.