Από την ομιλία του Nir Avieli “Dog Meat Masculinity Politics in a Vietnamese Town” στις 18/2/2020 – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας!!