«Αναζητώντας την χαμένη πόλη της Θεσσαλονίκης»

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πόλη, Μουσείο και Ιστορία» οι φοιτητές του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών επισκέφτηκαν γειτονιές και κτίρια που κρύβουν μέσα τους μικρές και μεγάλες ιστορίες. Γεγονότα που συντάραξαν τα Βαλκάνια μεγάλοι έρωτες που κατέλυσαν στερεότητα φυλετικά στο χώρο της πόλης μας, ξεδιπλώνονται στην έκθεση φωτογραφίας η οποία «γεννήθηκε» μέσα από τις ανάγκες του μαθήματος.
Στόχος του εγχειρήματος είναι η εξωστρέφεια και η ανάγκη για σύνδεση του Πανεπιστημίου με την ίδια την κοινωνία, καθώς και η ανάδειξη των μικρών αλλά σημαντικών στιγμών της πόλης μας, μιας Θεσσαλονίκης που έπαιξε και συνεχίζει να παίξει σημαντικό ρόλο στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.