Ορφανίδης Δωρόθεος

Εκπαιδευτικός, επιστήμων συντήρησης, εικαστικός καλλιτέχνης&εκπαιδευτής ενηλίκων. Γεννημένος το 1980 στη Θεσσαλονίκη. Μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΒΣΑΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συντήρηση Έργων Τέχνης & Μηχανισμών, της Αρχιτεκτονικής Σχολής του  Α.Π.Θ., απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.
Το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας αφορά τη «Διατήρηση, Ανάδειξη & Αξιοποίηση του Οικιστικού Αποθέματος σε Προσφυγικούς Οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Υλική & Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά για τη Δια Βίου Μάθηση. Η περίπτωση του δυναμικού Χάρτη Εστία».
Συνεργαζόμενος διδάσκων του Σεμιναρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συμβασιούχος διδάσκων ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας & σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. 
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες, λογισμικά και την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση στα Εικαστικά, τη Δημόσια Ιστορία, τα Μνημεία, τον Πολιτισμό και την Επιστήμη Συντήρησης.
Δημιουργός λογισμικού και εφαρμογών για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση (Δια Βίου, Τυπική & Μη Τυπική). Δημιουργός της εφαρμογής για τα μνημεία της Θεσσαλονίκης με τίτλο “StrollingAroundThessaloniki”.

Τίτλος έρευνας
«Το οικιστικό απόθεμα των προσφυγικών οικισμών στη Βόρειο Ελλάδα. Καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές στην αξιοποίηση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. Έρευνα, καταγραφή και ανάδειξη των Νέων Τεχνολογιών και ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων για τη Δια Βίου Μάθηση. Η περίπτωση του δυναμικού χάρτη “Estia”»

Περίληψη
Η Πλατφόρμα Εστία θα ψηφιοποιήσει, θα παρουσιάσει, θα διατηρήσει και θα καταστήσει προσβάσιμες τόσο υλικές όσο και άυλες διαστάσεις της Πολιτιστικής Κληρονομιάς λόγω των οικισμών προσφύγων και του οικιστικού αποθεματικού του πληθυσμού μεταναστών από τη Μικρά Ασία και την περιοχή του Πόντου, στους πρώτους από προσφυγικούς οικισμούς που ιδρύθηκαν  στο νομό Μακεδονίας, στην Ελλάδα.Οι Προσφυγικοί Οικισμοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμαυλικών  και άυλων διαστάσεων. Οι υλικές διαστάσεις περιλαμβάνουν τις αρχιτεκτονικές δομές, όπως δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, καθώς και τα εργαλεία, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Οι άυλες διαστάσεις περιλαμβάνουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις μεθόδους και δεξιότητες κτιρίου, ως διαδικασίες λαϊκής αρχιτεκτονικής από έμπειρους επαγγελματίες. Οι Προσφυγικοί Οικισμοί φέρουν στοιχεία ιστορικού και κοινωνικού περιβάλλοντος από τον τόπο καταγωγής των προσφύγων, καθώς και από τη νέα τοποθεσία. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει γνώσεις για την οικογενειακή, κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική ζωή αυτών των κοινωνικών ομάδων, καθώς και τις συλλογικές μνήμες και την αξία τους, που έχουν μεταδοθεί μέχρι σήμερα προφορικά. Η διακόσμηση και ο αισθητικός τους σχεδιασμός φέρνουν στοιχεία από τον τόπο προέλευσης αυτών των ομάδων.Η Πολιτιστική Κληρονομιά και ο συνδυασμός του πρωτογενούς ερευνητικού μας υλικού, με τη βοήθεια της Πλατφόρμας Estia θα δημιουργήσουν νέες αφηγήσεις για την ιστορία των προσφύγων. Αυτές οι αφηγήσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού για αυτήν την περιοχή και, με τη σειρά τους, την τόνωση της χρηματοδότησης για τη διατήρησή τους. Επίσης, τοπαραδοτέο της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών χαρτών, για υπηρεσίες έρευνας, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και πολιτιστικού τουρισμού. 

Λέξεις Κλειδιά:
Δημόσια Ιστορία, Μικρά Ασία, Προσφυγικοί Οικισμοί, Προφορική Ιστορία, Διαδραστικός Χάρτης, Αρχιτεκτονική, Πολιτιστική Κληρονομιά, Δια Βίου Μάθηση, Μακεδονία, Οικιστικό Απόθεμα.