Μέλη

Ακαδημαϊκό προσωπικό

Καθηγητές
Τσιμπιρίδου Φωτεινή (Διευθύνουσα)
Βουτυρά Ευτυχία
Γαβρά Ελένη
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
Μαραντζίδης Νικόλαος
Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτές Καθηγητές
Ζάϊκος Νικόλαος
Μάνος Ιωάννης
Μαυρογένη Σταυρούλα
Σούτσιου Τσιπριάν – Λουκρέτσιους

Επίκουροι Καθηγητές
Λιάζος Νικόλαος
Σιδέρη Ελένη

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
Δανηιλίδου Νατρίσα
Δημητριάδου Δέσποινα
Λάινε Γιάννα
Μαμαλούι Σβετλάνα
Μπορόβας Γεώργιος
Τρακάδας Αντώνιος
Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Στεφανία

Μεταδιδακτορικές Έρευνες
Γραμματικοπούλου Χριστίνα
Γρηγοράκης Αναστάσιος
Καπετανάκη Ελίνα
Καταϊφτσής Δημήτρης
Ορφανίδης Δωρόθεος
Σαρικούδη Γεωργία

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Συνεργαζόμενοι ερευνητές
Allegrini Jean Baptiste
Jacobs Sharon Elana
Κουργιώτης Παναγιώτης
Λέτσιου Στυλιανή
Μαυρουδής Αστέριος
Χατζηπροκοπίου Μάριος

Συντονίστρια Εργαστηρίου
Μουμτζόγλου Άννα