Λέσχη Τουρκικής Γλώσσας

Από το Σεπτέμβριο του 2019 δημιουργήθηκε η ΛΤΓ που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου για εκδηλώσεις σχετικά με τη σχέση γλώσσας και πολιτισμού, λογοτεχνίας και κινηματογράφου. H ΛΤΓ συνεργάζεται και με το Εργαστήριο Ιστορίας της Αν. και ΝΑ Ευρώπης για εκδηλώσεις σχετικά με την ιστορία της τουρκικής και τη διδασκαλία της οθωμανικής γραφής.