Λέσχη Σλαβικών Γλωσσών

Η Λέσχη Σλαβικών Γλωσσών δημιουργήθηκε το 2013 από διδάσκοντες και  φοιτητές του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο πλαίσιο εκμάθησης, διδασκαλίας, διατήρησης και προώθησης των σλαβικών γλωσσών. (Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με αρ. πρωτ.185/24.10.2014)  

Τα μέλη της Λέσχης συναντιούνται ανά τακτά διαστήματα, προκειμένου να συζητήσουν πάνω σε μία συγκεκριμένη θεματολογία. Στόχος είναι η επικοινωνία και η δημιουργική δραστηριότητα με σκοπό την ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδεών, συναισθημάτων και προβληματισμών που αναδεικνύονται από προσωπικές εμπειρίες στο πλαίσιο ενός συλλογικού διαλόγου. Τα μέλη μοιράζονται την αγάπη τους για τις σλαβικές γλώσσες, απολαμβάνουν τη συζήτηση γύρω από γλωσσικά, λογοτεχνικά και ιστορικά ζητήματα της σλαβολογίας και διοργανώνουν ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας δημιουργικά τον ελεύθερο τους  χρόνο.

Η συμμετοχή στη λέσχη είναι εθελοντική και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές που μαθαίνουν ή γνωρίζουν τουλάχιστον μία από τις σλαβικές γλώσσες.

Facebook  https://bit.ly/37QsX98