Λέσχη των Σπουδών Φύλου

Η μελέτη του φύλου, από το 1960 και μετά, συνδέεται με την ιστορία των κοινωνικών και φεμινιστικών κινημάτων ενάντια στις κοινωνικές διακρίσεις, τον σεξισμό και το ρατσισμό. Η δημιουργία διδακτικών και ερευνητικών προγραμμάτων σε ΗΠΑ και Δυτική Ευρώπη αποτέλεσε σταθμό στην ακαδημία και την επιστήμη, προτρέποντας στη δημιουργία ανάλογων θεσμών και καλών πρακτικών αυτογνωσίας σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. 
Η Λέσχη Σπουδών Φύλου λειτουργεί εντός του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου. Επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των ζητημάτων του φύλου και την προώθηση της ισότητας στη διδασκαλία, την έρευνα και την πολιτική. Από τη σκοπιά της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και σε συνομιλία με την Ιστορία και τις Σπουδές του Πολιτισμού η Λέσχη Σπουδών Φύλου αναδεικνύει έρευνες και δράσεις για την κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή των φύλων, τις ιστορίες των γυναικών και των φεμινιστικών κινημάτων, τη μελέτη της δομικής και συμβολικής πατριαρχίας, της κυριαρχίας του ηγεμονικού ανδρισμού, της βίας, του σεξισμού και των διακρίσεων που υφίστανται λόγω φύλου και σεξουαλικής ταυτότητας εντός πλαισίου διάχυτων σχέσεων εξουσίας.
Η Λέσχη στηρίζει διεπιστημονικά και διαθεματικά προγράμματα σπουδών, εκδηλώσεις, εκδόσεις και πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη μελέτη των φύλων και την προώθηση της ισότητας εντός Εργαστηρίου ΜΠΣΚΦ, Τμήματος ΒΣΑΣ, Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ευρύτερου ακαδημαϊκού χώρου.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζεται και με το θεσμό της ΕΙΦ στο ΠΑΜΑΚ. Παράλληλα επιδιώκει ευρύτερες συνέργειες με φορείς και πρωτοβουλίες της κοινωνίας πολιτών για δράσεις, δικτυώσεις και εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν την έμφυλη οπτική και προωθούν την ισότητα τοπικά, πανελλαδικά, σε σχέση με τους γείτονες και τον Κόσμο.