Λέσχη μελέτης των συνόρων, του πολιτισμού και της διαφορετικότητας

«Ξέρετε τι είναι σύνορα; Σ’ αυτή τη μπλε γραμμή τελειώνει η Ελλάδα. Αν κάνω ένα βήμα, είμαι αλλού. Ή Πεθαίνω»
“Το μετέωρο βήμα του πελαργού”, Θόδωρος Αγγελόπουλος (1991)

Η μελέτη των συνόρων και των ορίων, αποτελεί, εξ’ ορισμού, μία διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο ‘εντός’ και το ‘εκτός’, τον «Εαυτό» και τον «Άλλο». Ωστόσο, παρά τη φαινομενικά δυαδική και αντιθετική υπόσταση του οικείου και το μη γνώριμου, η δημιουργία συνόρων και ορίων είναι ένας συνεχής διάλογος ανάμεσα στην κινητικότητα και την περίκλειση, τη σχέση, δηλαδή, ανάμεσα στην επικοινωνία, την ανταλλαγή, την αλληλόδραση, το διαχωρισμό, τον αποκλεισμό, την κατάτμηση, και τη διαφορετικότητα. Πρόκειται για συνυπάρχουσες και αλληλεπιδρούσες διαδικασίες της κοινωνίας και του πολιτισμού που λαμβάνουν χώρα, πάντα, μέσα σε ένα ιστορικά καθορισμένο αλλά και μεταβαλλόμενο κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι, δομικά οργανωμένων και ασύμμετρων σχέσεων εξουσίας. 

Η ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων και των πολιτισμικών διαδικασιών σε σχέση με τα σύνορα και τα όρια, αποτελεί προνομιακό πεδίο διεπιστημονικής παρατήρησης από τη σκοπιά της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,, της Προφορικής Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, των Μειονοτικών, των Προσφυγικών και Μεταναστευτικών Σπουδών, έτσι όπως αυτές αναδεικνύουν τις πολλαπλές σημασίες και σημαίνουσες οριοθετήσεις της οικειότητας και της διαφορετικότητας.  Σε αυτό το εννοιολογικό και αναλυτικό πλαίσιο η «Λέσχη για τα σύνορα, τον πολιτισμό και τη διαφορετικότητα» επιχειρεί να προσεγγίσει θεωρητικά, εμπειρικά και διεπιστημονικά την ‘πρόκληση’ των συνόρων και των ορίων, δηλαδή, τη δημιουργία, κατάλυση και λειτουργική τους επέκταση και αναπαραγωγή.  Απώτερος στόχος της ‘Λέσχης’ είναι να προάγει δράσεις έτσι ώστε να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες τα απαραίτητα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία, αλλά και τις δεξιότητες για τη μελέτη των συνόρων και των ορίων.