Λέσχη μελέτης της Τέχνης και της Πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Λέσχη Τέχνης και Πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας έμφαση στον γεωγραφικό χώρο αναφοράς (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ν.Α Μεσόγειος), ασχολείται με τη διερεύνηση και μελέτη του  πολιτισμού, τόσο ως απόθεμα πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και ως σύγχρονη έκφραση του καλλιτεχνικού «γίγνεσθαι». Διεπιστημονικά και ιστορικά εστιάζει στη μελέτη των μνημείων, βάσει των ειδολογικών κατηγοριών τους και στη σύνδεσή τους με τον τόπο και τις κοινότητες. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις κατηγορίες της μνήμης (ατομική, συλλογική, πολιτισμική, αντι-μνήμη, ψηφιακή κ.ά.). Η μνήμη, στο δυναμικό αστικό τοπίο των κινηματικών δράσεων και των πολιτικών μνημειοποίησης (βλ. μουσεία και φορείς προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς), αποτελεί πρόσφορο πεδίο συνάντησης και συνεργασίας μεταξύ θεωρητικών αναλύσεων και καλλιτεχνικής δημιουργίας, ατομικής πρωτοβουλίας και συλλογικής δράσης, συναισθηματικής έκφρασης και πολιτικής διαπραγμάτευσης.
Το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι ως τρόπος σύγχρονης έκφρασης, σχετίζεται και με οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης, όπως ζωγραφική, κατασκευές,  ActionArt, φωτογραφία, κινηματογράφος, θέατρο, performance, κ.ά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην καλλιτεχνική δημιουργία ως είδος πολιτιστικής έκφρασης και φωνή διαμαρτυρίας εκ μέρους όσων υφίστανται κοινωνικούς  αποκλεισμούς και έμφυλες διακρίσεις.
Η Λέσχη Τέχνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνεργάζεται με φορείς της πόλης, όπως μουσεία, θέατρα, Φεστιβάλ Κινηματογράφου κ,ά, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και παρέχοντας σεμινάρια δεξιοτήτων σχετικά με τη σημασία της  καλλιτεχνικής δημιουργίας,  του θεατρικού δρώμενου, της αναπαράστασης κλπ. Στόχος οι συμμετέχοντες/ουσες να αναστοχαστούν πάνω στη διαφορά και τις διακρίσεις, ενεργοποιώντας τις αισθήσεις εναλλακτικά, εμπειρικά και ενσώματα πέρα από τον επιστημονικό αναλυτικό λόγο.
Τέλος, προωθείται η ψηφιακή τεχνολογία ως τρόπος δημιουργίας κουλτούρας ηλεκτρονικού – ψηφιακού πολιτισµού (e-culture) που αφορά όλο και περισσότερο τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Μέσα από γόνιμες συνεργασίες με μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα  στοχεύουμε στην παροχή ειδικών δεξιοτήτων και γνώσεων ως προς τα ψηφιακά αποθετήρια, τις ηλεκτρονικές βάσεις, τις ψηφιακές αποτυπώσεις και τις εικονικές περιηγήσεις για δεδομένα που αφορούν στην περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου και του Τμήματος ΒΣΑΣ.