Λέσχες

Εθνογραφίες/Κ.Α.Λ.Ο ΑΠΘ/ΠΑΜΑΚ
Ανθρωπολογικές & λαογραφικές ομιλίες ΛΑΚ ΑΠΘ/ΠΑΜΑΚ

Πρόκειται για σειρά ομιλιών των σεμιναρίων «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Λαογραφίας» που πραγματοποιούνται στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
Πληροφορίες: https://seminarialak.wordpress.com/about/
Επικοινωνία στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: abak@hist.auth.gr και agelop@hist.auth.gr