Διαλέξεις

Πρόκειται για σειρά ομιλιών συναφών με τους ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς προσανατολισμούς του Εργαστηρίου Μελέτης της Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου. Στόχος είναι η διάχυση της γνώσης των ομιλητών σχετικά με την ερευνητική τους εμπειρία, τη θεωρία και τις ερευνητικές προκλήσεις που οι ίδιοι συνάντησαν.