Γραμματικοπούλου Χριστίνα

Τίτλος έρευνας:
Τεχνοφεμινισμός και επιτέλεση φύλου στον διευρυμένο ψηφιακό/φυσικό χώρο.

Περίληψη:
Η προτεινόμενη έρευνα εστιάζει σε ζητήματα φύλου, ψηφιακής τεχνολογίας και επιτέλεσης. Συγκεκριμένα, προτείνει τη διερεύνηση της επιτέλεσης φύλου στο διευρυμένο ψηφιακό/φυσικό χώρο μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα performance art από την περιοχή της Ελλάδας και της Μεσογείου. Σημαντικά στοιχεία για την έρευνα είναι ο τρόπος με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μεταβάλλει και μεταβάλλεται από το φεμινισμό, αλλά και ο τρόπος που τα τεχνολογικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν το φεμινισμό, αλλά και να συσπειρώσουν όσους αντιδρούν σε αυτόν.  

Λέξεις κλειδιά:

Επιτέλεση φύλου, τεχνοφεμινισμός, ψηφιακή επιτέλεση, φεμινιστικός ακτιβισμός, performance art