8/5/2020: Από το Greek Node του DISTRIBUTE 2020 και από την «έκτακτη» στρογγυλή τράπεζα: «Μεταδοτικότητα, »παράσιτα» και επισφάλεια». Συντονισμός Π. Προμπόνας, Ομιλητές: Φ. Τσιμπιρίδου, Μ. Μπιλάλης, Δ. Δαλάκογλου