Καπετανάκη Ελίνα

Η Ελίνα Καπετανάκη είναι καθηγήτρια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποσπασμένη στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλάβικων και Ανατολικών Σπουδών ως επικουρικό προσωπικό. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στην κοινωνική ανθρωπολογία (2017, Πάντειο Πανεπιστήμιο), και τον μεταπτυχιακό της τίτλο σπουδών στην πολιτική επιστήμη και ιστορία (2007, Πάντειο Πανεπιστήμιο). Πραγματοποίησε εκτενή εθνογραφική έρευνα στην Αλβανία σχετικά με πρακτικές και προσλήψεις του εαυτού κατά την μετακίνηση από την Ελλάδα προς την Αλβανία (2009-2013). Επίσης, πραγματοποίησε εθνογραφική έρευνα σε χώρους κράτησης/απέλασης μετακινούμενων πληθυσμών στην Ελλάδα (2005-2006 και 2015). Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την προσωρινή μετανάστευση, τον διεθνισμό και την έννοια της γειτονιάς (EURANET, GEITONIES). Έλαβε υποτροφίες από το Ίδρυμα Λάτση, το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και από την Αλβανική κυβέρνηση στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας για τη γλωσσομάθεια και τον πολιτισμό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με ζητήματα μετακίνησης, μετανάστευσης, πρόσληψης του εαυτού και με την ανθρωπολογία του χώρου και του χρόνου.

Επικοινωνία: elekapeta@gmail.com
Γραφείο: 214Β (κτήριο ΚΖ2)
Ώρες κοινού: Τρίτη και Τετάρτη (12.00-14.00)