Καλωσόρισμα – Σημείωμα της Διευθύντριας

Το Εργαστήριο Culture-Borders-Gender/LAB  (ΦΕΚ Ίδρυσης 2415 τ.Β 4/8/2016) είναι ένα τόπος και ένας τρόπος συνάντησης εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας  (διδάσκοντες, ερευνητές και φοιτητές), μονάδα ενός Τμήματος Σπουδών περιοχής (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Παράλληλα είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα σε νέους και ώριμους ερευνητές που υπηρετούν στα πεδία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, των Σπουδών του Πολιτισμού, των Σπουδών του Φύλου και των Συνόρων. Τέλος, είναι μια ακαδημαϊκή συλλογικότητα που συνομιλεί με την ευρύτερη κοινωνία, εντός εκτός, πόλης, συνόρων και της ευρύτερης περιοχής των «μακρινών μας γειτόνων».

Καθηγήτρια Φωτεινή ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ