Προσφυγικό, Κοινωνία, Πολιτισμός, Μετανάστευση (in greeK)

The theme examines the issue of refugees on the occasion of the 100th anniversary of the Asia Minor Disaster and the designation of 2022 as the “year of refugees”. Our email: 22refugee@gmail.com.

The opinions that are heard are expressed by the speakers