3-6/4/2020 Διεθνές Συνέδριο για τις Πολιτισμικές Γειτονιές και Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Δεν πραγματοποιήθηκε. Νέα Ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα

Για πληροφορίες:
https://contemporarygreekfilmcultures4.blogspot.com/?fbclid=IwAR2L550v3sjAndNSD1svr_3P0HnyaQATaoFke8UmNe3LAoLGl9asmXEWt-U