3ο Διαδικτυακό Διεθνές Σεμινάριο για υποψήφιους/ες διδάκτορες

«Πολιτισμός, σύνορα, φύλα: Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις και ερμηνευτικές απόπειρες στην εποχή της ψηφιακότητας»

25-26 Φεβρουαρίου 2022

Διοργάνωση: Εργαστήριο για τη Μελέτη του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, Τμήμα ΒΣΑΣ, ΠΑΜΑΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Tο Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου οργανώνει το 3ο Σεμινάριο για υποψήφιους/ες διδάκτορες, προκειμένου να αναδείξει το έργο που επιτελείται από νέους/ες ερευνητές/τριες.

Η πρόσκληση για συμμετοχή και παρουσίαση ανακοινώσεων, απευθύνεται σε νέους/ες ερευνητές/τριες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και αφορά μελέτες περιπτώσεων που εστιάζουν ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, στα παρακάτω θεματικά πεδία αλλά και σε πιθανούς συνδυασμούς τους:

 • Πολιτισμικές πρακτικές, τελετουργίες, σύμβολα, θεσμοί, λόγοι 
 • Σύνορα και συνοριακές περιοχές, ταυτότητες και ετερότητες, διασυνοριακή κινητικότητα
 • Μειονοτικές, μεταναστευτικές και προσφυγικές εμπειρίες
 • Κοινωνικό φύλο, έμφυλες σχέσεις, σώμα
 • Λογοτεχνία, τέχνες, γλώσσα και μετάφραση
 • Υλικός πολιτισμός, χώρος, αρχιτεκτονική, μνημεία 
 • Ψηφιακές τεχνολογίες, ψηφιακός και οπτικοακουστικός πολιτισμός

Σχετικά με το πρόγραμμα

 • Το φετινό 3οΣεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης από κάθε ενδιαφερόμενο/η.
 • Θα περιλαμβάνει διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα “Ανθρωπολογική έρευνα, και ψηφιακά μέσα: Δημιουργώντας εθνογραφικές αφηγήσεις με τις νέες τεχνολογίες

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

 • Πέτρος Πετρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Ιάκωβος Παναγόπουλος. Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Οι νέοι διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές /τριες καλούνται να παρουσιάσουν  συγκεκριμένα κεφάλαια ή θεματικές από την πορεία της έρευνάς τους
 • Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε κάθε /μία ενδιαφερόμενο /η.
 • Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και τις υπόλοιπες οργανωτικές πληροφορίες, θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.
 • Γλώσσες εργασίας θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. 

Αποστολή  περιλήψεων

Χρονική προθεσμία: 11 Φεβρουαρίου 2021

Email επικοινωνίας: anna@uom.edu.gr, Πληροφορίες: Άννα Μουμτζόγλου

 • Περίληψη 250 λέξεων (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) με τίτλο της ανακοίνωσης
 • 5-8 λέξεις-κλειδιά σχετικές με την περίπτωση μελέτης
 • Στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, επιστημονική ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας