Ερευνητικές υποτροφίες

Tο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσκαλεί μέλη ΔΕΠ, από τις βαθμίδες του λέκτορος και του επίκουρου καθηγητή, καθώς και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), που κατέχει διδακτορικό τίτλο, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα (CHS – CCS Fellowships in Harvard Summer Program in Greece, 2020).

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (CHS) ιδρύθηκε το 1961, με σκοπό τη μελέτη και την ευρύτερη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Υπάγεται διοικητικά και επιστημονικά στο Πανεπιστήμιο Harvard  και εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Το 2008 το CHS εγκαινίασε στο Ναύπλιο ένα ομόλογο Κέντρο, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) Ελλάδος.

Το Harvard Summer Program in Nafplio and Thessaloniki (Greece) είναι το αρχαιότερο και ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα Study Abroad του Harvard. Προσφέρει σεμινάρια ιστορίας, λογοτεχνίας και κοινωνικών επιστημών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Harvard και άλλων πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα του 2020 θα διεξαχθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Αυγούστου, στο Ναύπλιο και τη Θεσσαλονίκη. Η συναφής ερευνητική υποτροφία καθιερώθηκε το 2008 και απευθύνεται έκτοτε σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Εφέτος προκηρύσσεται για πέμπτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο, σε σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Στο περιθώριο του Θερινού Προγράμματος προσκαλούνται, ως CHS Fellows,  δύο μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ελληνικών πανεπιστημίων να παρακολουθήσουν μέρος των σεμιναρίων και των δράσεων και να παρουσιάσουν την έρευνά τους στους καθηγητές και τους φοιτητές. Τα δύο άτομα της ακαδημαϊκής κοινότητας που θα επιλεχθούν για την υποτροφία διατηρούν την ιδιότητα του CHS Fellow επί δώδεκα μήνες.

Συνημμένη θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση την οποία θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να κοινοποιήσετε σε όλους τους ενδιαφερομένους.  Για την καλύτερη προώθηση της ανακοίνωσης, θα ήταν ευκταίονα αναρτηθεί το συντομότερο δυνατό στη σελίδα της Κοσμητείας και των Τμημάτων, καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

Η επιτυχία αυτής της ερευνητικής υποτροφίας θα εξαρτηθεί από τη συμβολή σας, εφόσον εγκρίνετε τη συνεργασία αυτή.  Ελπίζουμε στη θετική σας ανταπόκριση.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε  να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://greece.chs.harvard.edu/chsccsfellowships και να επικοινωνείτε με τον κύριο Ευάγγελο Κατσαρέλη, CHS GR Programs & Events Manager στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekatsarelis@chs.harvard.edu.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Η ακαδημαϊκή επιτροπή του προγράμματος ερευνητικών υποτροφιών CHS – CCS
—-
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, Παν. Harvard
Πλατεία Φιλελλήνων και Όθωνος, 21 100, Ναύπλιο
τηλ: 2752047030, fax: 2752047039  
greece.chs.harvard.edu  |  chsnafplion@chs.harvard.edu

Facebook: chsgr  |  Instagram: chsgreece | YouTube: chs greece

#HarvardWorldwide