Δελτίο Τύπου

Το Εργαστήριο  Culture-Borders-Gender/LAB ξεκινάει μια νέα ενδιαφέρουσα συνεργασία με το δίκτυο materialities/School of Materialist Research, η οποία τελεί υπό τον συντονισμό του Arizona State University σε διεθνές επίπεδο και τη διαμεσολάβηση του Institute of Social Sciences and Humanities  (Scopje-North Macedonia) στην ΝΑ Ευρώπη. 

https://schoolofmaterialistresearch.org/About