8/5/2020: Από το Greek Node του DISTRIBUTE 2020 και από την “έκτακτη” στρογγυλή τράπεζα: “Μεταδοτικότητα, ”παράσιτα” και επισφάλεια”. Συντονισμός Π. Προμπόνας, Ομιλητές: Φ. Τσιμπιρίδου, Μ. Μπιλάλης, Δ. Δαλάκογλου