Γκουράνη Θεοδώρα

Η Θεοδώρα Γκουράνη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα ΒΣΑΣ. Στα πλαίσια των προπτυχιακών της σπουδών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) ξεκίνησε επιτόπια έρευνα στην Κεντροδυτική Μακεδονία μελετώντας μουσικές επιτελέσεις κυρίως στις περιοχές Έδεσσας και Αλμωπίας. Αργότερα, στα πλαίσια της διδακτορικής της έρευνας που ολοκληρώθηκε το 2014 (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) η έρευνα επικεντρώθηκε στην ύπαρξη σλαβικού τραγουδιού σε ελληνικές περιοχές, στη σύνδεσή του με το οργανικό ρεπερτόριο και στη σχέση του με τις μουσικές εξελίξεις κατά το β΄ μισό κυρίως του 20ού και τις αρχές του 21ου αι. στον βαλκανικό χώρο.
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα διδάσκει σε ωδεία (κλασσικά κρουστά, θεωρητικά, διεύθυνση παιδικών χορωδιών).

Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας
«Τραγούδια με λόγια». Αλλόφωνες επιτελεστικές πρακτικές στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Περίληψη
Στον 21ο αι., το άλλοτε απαγορευμένο και αποκλεισμένο από επίσημες επιτελέσεις, σλαβόφωνο τραγούδι στην Ελλάδα, έχει αρχίσει να επιτελείται δημόσια, τόσο στον επαρχιακό χώρο, όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, τα συγκροτήματα χάλκινων πνευστών που θεωρούνταν ως άμεσοι εκπρόσωποι τοπικών μουσικοχορευτικών πρακτικών συγκεκριμένων περιοχών του βορειοελλαδικού χώρου, φαίνεται να διευρύνουν το ρεπερτόριό τους, επηρεασμένα τόσο από τη σύγχρονη μουσική παραγωγή γειτονικών κυρίως κρατών, αλλά και τις παγκοσμιοτοπικές εκφράσεις της σύγχρονης μουσικής. Τέλος, νέοι μουσικοί επηρεάζονται από τις παραπάνω πρακτικές και προτείνουν νέες υβριδικές μουσικές παραγωγές.
Οι εξελίξεις αυτές δεν υποδηλώνουν αλλαγές μόνο στην ίδια τη μουσική παραγωγή, αλλά κυρίως στον τρόπο που αυτή παράγει υποκείμενα και μορφές κοινωνικής δράσης μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτικά, πολιτισμικά και οικονομικά πλαίσια. Η μελέτη διαφόρων επιτελεστικών πρακτικών, αναδεικνύει μία ποικιλομορφία πολύ-αισθητηριακών τρόπων βίωσης της μουσικής τόσο από τους ίδιους τους μουσικούς όσο και από το ακροατήριό τους, το οποίο περιλαμβάνει υπεξούσιους και πολιτισμικά περιθωριοποιημένους πληθυσμούς αλλά και μέλη αστικών κέντρων, τα οποία αντιστέκονται και υπονομεύουν κυρίαρχους ηγεμονικούς λόγους.
Οι παραπάνω διεργασίες ιδωμένες στα πλαίσια ενός σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου μουσικού χώρου οδηγούν σε αναθεωρήσεις συνόρων και ορίων καθώς και σε εννοιολογήσεις της ομοιότητας και της διαφοράς.

Λέξεις – Κλειδιά
Βαλκάνια, σύνορα, μεθόριος, σλαβοφωνία / αλλοφωνία, μουσική / χορευτική επιτέλεση, μακεδονική μουσική, εντοπιότητα, πολυγλωσσία, γλωσσικές απαγορεύσεις, εθνομουσικολογία, μουσική ανθρωπολογία, συγκροτήματα χάλκινων πνευστών, ετερότητα.